અંઘેડો

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

અંઘેડો : એનાથી ઘણા રોગોનો નાશ થાય છે, આથી એને સંસ્કૃતમાં અપામાર્ગ કહે છે. અંઘેડો તીખો કડવો અને ગરમ છે. એ વાયુ અને કફના રોગોમાં ઉપયોગી છે. આપણે ત્યાં અંઘેડો ચોમાસામાં બધે થાય છે. પાણીવાળી વાડી-ખેતરોમાં બારે માસ થાય છે.

એનાં પાન લંબગોળ અને છેડે અણીયાળાં હોય છે. એને લાંબી સળી ઉપર માંજર આવે છે. તેનાં ફુલનાં મોં નીચેની તરફ અને બીજ અણીવાળાં નાનાં હોય છે. અંઘેડાનાં મુળ, બીજ, પંચાંગક્ષાર અને પાન ઔષધમાં વપરાય છે.

(૧) અડધી ચમચી અંઘેડાનાં બીજનું ચુર્ણ ચોખાના ધોવાણ સાથે લેવાથી હરસમાં પડતું લોહી બંધ થાય છે.

(૨) એના બીજનું ચુર્ણ સહેજ સુંઘવાથી પુશ્કળ છીંકો આવે છે અને માથાનો દુઃખાવો મટી જાય છે.

(૩) અંઘેડાના બીજની રાબ બે ચમચી જેટલી ખાવાથી ભષ્મક (પુશ્કળ ભુખ લાગવાનો) રોગ મટે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: ,

2 Responses to “અંઘેડો”

  1. હસમુખભાઈ શાહ Says:

    અંઘેડો ક્યાં મળે તે જણાવશો ? સુરત માં.

  2. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

    નમસ્તે હસમુખભાઈ,
    અંઘેડો ચોમાસામાં આપમેળે ઘણી જગ્યાએ ઉગી નીકળે છે. આમ તો એને નકામી વનસ્પતી માની કોઈ એના પ્રત્યે ભાગ્યે જ ધ્યાન આપતું હશે. મારી પાસે એનું ચીત્ર અહીં નથી, કેમ કે અહીં ન્યુઝીલેન્ડમાં અંઘેડો જોવા મળતો નથી.
    હવે આયુર્વેદનો પ્રચાર આપણા દેશમાં ઘણો હોવાને કારણે કદાચ આયુર્વેદની દેશી દવા વેચનારાને ત્યાં મળી શકે- કદાચ અંઘેડાનો ક્ષાર મળી શકતો હશે. જો કે એનાં મળીયાં પણ બહુ ઉપયોગી છે. મેં એનો પ્રયોગ દેશમાં હતો ત્યારે કરેલો. અમારા ખેતરમાં નકામી જગ્યામાં પુશ્કળ ઉગી નીકળતો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: