કઠોળ

કઠોળ (૧) કઠોળમાં પ્રોટીન ઉપરાંત કેલ્સીયમ સારા પ્રમાણમાં છે. આપણે કેલ્સીયમ માટે દુધનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દુધ કરતાં કઠોળમાં અડધા પ્રમાણમાં કેલ્સીયમ છે. તે જ રીતે તેમાં ફોસ્ફરસ અને લોહ તત્ત્વ પણ છે. લીસીથીન પણ કઠોળમાં સારા પ્રમાણમાં છે. કઠોળમાં ગંધકનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. તેને લઈને જે ગૅસ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી દુર્ગંધ આવે છે. શાકાહારી માટે કઠોળ દુધ-માંસની ગરજ સારે છે.

(૨) કઠોળને ખુબ સારી રીતે પકવવાં જોઈએ, તો જ તે પચી શકે છે. આખાં કઠોળને ફાટીને ફુટીજાય ત્યાં સુધી અને દાળને પાણીમાં ઓગળી જાય ત્યાં સુધી ચેડવવી. દાળ કે કઠોળને જેમ વધુ ઉકાળો તેમ તે વધુ સુપાચ્ય બને છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: