કલોંજી જીરુ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

કલોંજી જીરુ કલોંજી જીરુ પેટના વાયુનો નાશ કરનાર, કૃમીઓનો સફાયો કરનાર, ધાવણની શુદ્ધી કરનાર, ભુખ લગાડનાર, પેશાબ વધારનાર, સોજા ઉતારનાર, આહારનું પાચન કરાવનાર, ગર્ભાશયનું સંકોચન કરાવનાર, માસીક ધર્મને પ્રવૃત્ત કરાવનાર અને આફરો મટાડનાર છે. પાથી અડધી ચમચી જેટલું આ કલોંજી જીરાનું ચુર્ણ સવાર-સાંજ લેવું. (૧) અવારનવાર પેટમાં વાયુની ગડબડ થતી હોય અને આફરો ચડતો હોય તેમણે મોટી એલચીનું ચુર્ણ છથી સાત ચોખા જેટલું બે ચોખાભાર જેટલું હીંગનું ચુર્ણ એક ચમચી જેટલા લીંબુના રસમાં મીશ્ર કરીને ચાટી જવું. જેથી વાયુ અનુલોમ થતાં જ આફરો બેસી જશે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: