કીડામારી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

કીડામારી કીડામારીના છોડ ખેતરોમાં અને ખેતરના શેઢે થાય છે. એનાં પાન ગોળ, ધુમાડા જેવાં ધુસર રંગનાં, ફુલ કીરમજી રંગનાં, ફળના ડોડવા નાના બોર જેવડા, ફળ ઉપર ઉભા આંકડા પડેલા હોય છે. ડોડવામાંથી કાળાં બીજ નીકળે છે. આખા છોડની વાસ ખુબ જ ઉગ્ર હોય છે. જમીન ઉપર આ છોડ પથરાતો હોય છે.

કીડામારી કડવી, ગરમ, સોજાનો અને કૃમીનો નાશ કરનાર, ખાંસી, મટાડનાર, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર (પણ સ્વયં અરોચક) છે. વાત, કફ અને જ્વરને હરનાર છે.

(૧) સોજા ઉપર તેનો રસ ચોપડવાથી સોજો ઉતરી જાય છે.

(૨) ઢોરને જીવાત પડી હોય તો તેનાં પાન લસોટી લેપ કરવાથી બધી જીવાત નીકળી જાય છે.

(૩) કીડામારી ગર્ભાશયને ઉત્તેજીત કરે છે, આથી સગર્ભા સ્ત્રીએ કીડામારીનો ઉપયોગ કરવો નહી. એના ઉપયોગથી ગર્ભપાત થઈ જવાનો ભય રહે છે.

(૪) માસીક બરાબર ખુલાસે આવતું ન હોય અને દુઃખાવા સાથે આવતું હોય, કબજીયાત રહેતી હોય તો અડધી ચમચી કીડામારીના પંચાંગનો ઉકાળો કરી પીવાથી ફાયદો થાય છે.

(૫) નાના બાળકને કબજીયાત રહેતી હોય અને આ કારણથી જ રડ્યા કરતું હોય તો કીડામારીના પાન પર દીવેલ લગાડી સહેજ ગરમ કરી બાળકની નાભી પર બાંધવાથી ઝાડો સાફ ઉતરે છે.

(૬) પેટમાં કૃમી થયા હોય તો કીડામારીના પાનનો રસ અડધી ચમચી રોજ રાત્રે ચાર-પાંચ દીવસ લેવાથી કૃમી નીકળી જાય છે અને શરીરનું વજન વધે છે.

(૭) ચામડીના રોગ સોરાયસીસને આયુર્વેદમાં વીચર્ચીકા કહે છે. કીડામારીને દીવેલમાં સારી રીતે કાલવી લગાડવાથી આ બહુ જીદ્દી રોગ ક્યાં તો પૈસાની દવાથી ક્યાં તો સેંકડો રુપીયા ખર્ચવા છતાં ન મટે એવો છે. એક વખત મટી ગયા પછી ફરીથી ઉથલો મારે એવો રોગ છે. કોઈ દવા આ રોગ પર સચોટ પુરવાર થઈ નથી. આ રોગમાં એકને લાગુ પડતી દવા બીજાને લાગુ પડતી નથી. કીડામારી આમાં વાપરી જોવા જેવી છે. તાજાં લીલાં પાનનો રસ અથવા પાન લસોટીને બનાવેલી પેસ્ટ ચામડીના રોગમાં સવાર-સાંજ લગાવવી જોઈએ. પેટના કૃમી, ચામડીના રોગ, અનીયમીત માસીક વગેરેમાં ચીકીત્સકની સલાહ મુજબ ઉપયોગ કરવો.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , ,

One Response to “કીડામારી”

 1. srinathji Says:

  “આર્યભિષેક અથવા હિન્દુસ્તાનનો વૈધરાજ” પુસ્તક માં દરેક વનસ્પતીના ગુણ-દોષ વિસ્તાર થી
  સમજાવવામા આવ્યા છે. આ પુસ્તક તમારા ધ્યાન મા હશે જ. જો તેન ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ
  કરાવી શકાય તો સૌ માટે ખુબજ ઉપકારક થશે. તમારા આયુર્વેદ પ્રેમ અને તેને અહી સૌ માટે
  ઉપલબ્ધ કરાવવાના કાર્ય ને ખુબજ અભિનન્દન.

  મનિષ સોની.
  http://www.globalgujarati.wordpress.com

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: