કેળાં

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

કેળાં : પાકાં કેળાં મધુર, ઠંડાં, પાકમાં પણ મધુર, વીર્ય તથા માંસ વધારનાર, પુષ્ટી આપનાર, રુચી ઉત્પન્ન કરનાર તેમજ ભુખ, તરસ, નેત્રના રોગ અને પ્રમેહ મટાડનાર છે. તેમાં રહેલું લોહ એવા રાસાયણીક પદાર્થો સાથે જોડાયેલું છે કે જેનું લોહીના તત્ત્વમાં જલદી રુપાંતર થાય છે. પાકાં કેળાંને છાંયડે સુકવી, ખાંડી, વસ્ત્રગાળ કરેલો ભુકો મેળવેલું દુધ નાનું બાળક પણ સરળતાથી પી શકે છે. છ દીવસના નાના બાળકને પણ તે નીર્ભયતાથી આપી શકાય છે. કાચાં કેળાં પચવામાં ભારે છે. કાચાં કેળાં ખાવાથી પેટમાં ભાર લાગે છે. તે પેટમાં દુ:ખાવો કરે છે. પાકાં કેળાં પણ પચવામાં ભારે હોઈ ખુબ ચાવીને જ ખાવાં. એ ઠંડાં અને ભારે હોવાથી કફ પ્રકૃતીવાળા અને મંદ પાચનશક્તીવાળાએ કેળાં ન ખાવાં. વધુ પડતાં કેળાં કદી ન ખાવાં. કેળાં ખાધા પછી થોડી એલાયચી ખાવી જોઈએ. જેની છાલ પર કાળી ટીપકી પડેલી હોય અને લુમને પકડવાથી જે કેળાં પડી જાય તે બરાબર પાકેલાં ગણાય, અને એવાં કેળાં જલદી પચી જાય છે.

નીયમીત રીતે કેળાં ખાવાથી માંસ અને લોહીની વૃદ્ધી થાય છે. શરીર સશક્ત બને છે. નીયમીત કસરત કરનાર માટે કેળાં સારાં છે.

(૧) ખાધા પછી કેળાં ખાવાથી શરીરનું વજન વધે છે. પાકાં કેળાં દુધ અને ઘી સાથે ખાવાથી પાતળી વ્યક્તીનું વજન વધે છે, શરીર પુષ્ટ થાય છે.

(૨) પાકું કેળું ગરમ કરી ગુમડા પર બાંધવાથી ગુમડું ફુટી જાય છે અને પછી ઠંડું કેળું બાંધવાથી જલદી રુઝ આવે છે.

(૩) બાફેલાં કેળાં, દહીં અને ખાંડ સાથે ખાવાથી ઝાડા મટે છે.

(૪) કાચાં કેળાં ખાવાથી મધુપ્રમેહમાં રાહત થાય છે.

(૫) ફક્ત કેળાં દીવસમાં ત્રણ વખત ખાઈ માથે ઠંડું પાણી રેડવાથી હાઈ બ્લડપ્રેશર મટે છે.

(૬) કેળાંનો રસ ચોપડવાથી જખમ અને ગુમડાં મટે છે.

(૭) પાકેલાં કેળાં અને ઘી ખાવાથી પીત્તવીકાર મટે છે.

(૮) કેળાં ખાવાથી થયેલું અજીર્ણ એલચી ખાવાથી મટે છે.

(૯) સુકા કેળાના ગર્ભનું ચુર્ણ સાકર સાથે ખાવાથી શરીરની ગરમી તથા પ્રમેહ મટે છે.

(૧૦) પાકેલા કેળામાં ઘઉંનો લોટ મેળવી ગરમ કરી બાંધવાથી સોજો મટે છે.

(૧૧) પાકેલાં કેળાં દહીં સાથે સુર્યોદય પહેલાં ખાવાથી જીભે પડેલા કાતરા મટે છે.

(૧૨) પાકેલાં કેળાં મધ સાથે ખાવાથી કમળો મટે છે.

(૧૩) પાકેલું કેળું, આમળાનો રસ અથવા ચુર્ણ અને સાકર ખાવાથી પ્રદર અને સોમરોગ (બહુમુત્ર) મટે છે.

(૧૪) ઘી સાથે કેળાં ખાવાથી ભસ્મક રોગ મટે છે.

(૧૫) પાકા કેળાનું પેસ્ટ બનાવી તેમાં આમળાનું ચુર્ણ અને સાકર મેળવી સવાર સાંજ ખાવાથી સ્ત્રીઓનો પ્રદર રોગ મટે છે.

(૧૬) દહીં સાથે પાકાં કેળાં ખાવાથી આંતરડાની નબળાઈ મટે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , , , , ,

3 Responses to “કેળાં”

  1. Mitul Says:

    I found your article very informative.Its really good.thanks.

  2. Gandabhai Vallabh Says:

    આપની ઉત્સાહજનક કૉમેન્ટ બદલ હાર્દીક આભાર.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: