ગોળ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ગોળ આહારમાં મીઠાશ માટે ખાંડને બદલે ગોળનો જ વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ગોળ પચવામાં હલકો, સ્વાદમાં મીઠો હોવાથી પીત્તનાશક, સ્નીગ્ધ હોવાથી વાયુનાશક તથા ગરમ હોવાથી કફનાશક છે. આમ ગોળનું નીયમીત સેવન કરવાથી કોઈ દોષ ઉત્પન્ન થતો નથી.  ગોળ જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, વજન વધારનાર, રક્તદોષનો નાશ કરનાર, વીર્યવર્ધક, વાયુ, પીત્ત અને કફ એમ ત્રણે દોષ દુર કરનાર, થાક દુર કરનાર, રક્ત, માંસ, મેદ અને મજ્જાની વૃદ્ધી કરનાર છે. ગોળમાં કેલ્શ્યમ અને ફોસ્ફરસ સારા પ્રમાણમાં હોવાથી હાડકાની પુષ્ટી અને વૃદ્ધીમાં સારો ફાળો આપે છે. એ શરીરની સાતે ધાતુઓ-રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થી, મજ્જા અને શુક્રની વૃદ્ધી કરે છે.

ગોળને જુદાં જુદાં અનુપાનો સાથે લેવાથી જુદો જુદો ગુણ આપે છે. આદુ સાથે કફ, હરડે સાથે પીત્ત અને સુંઠ સાથે લેવાથી સઘળા પ્રકારના વાયુ મટાડે છે.

ફળ, અડદ, દુધ કે તલ સાથે ગોળ ખાવો ન જોઈએ.

દુર્બળ શરીર હોય, શ્વાસ તથા મુર્ચ્છા રોગ હોય, ખુબ જ મહેનતનું કામ કર્યું હોય, પથરીનો રોગ હોય, જીર્ણ જ્વર રહેતો હોય તથા રક્તપીત્ત, બળતરા, તરસ કે ક્ષયરોગ થયો હોય તો તેમાં ગોળનું સેવન હીતકારી છે.  

આયુર્વેદના મહાન વીદ્વાન મહર્ષી પંડીત ભાવમીશ્રે પોતાના ગ્રંથમાં ગોળને નમસ્કાર કર્યા છે. નમસ્કાર કરવાનું મુળ કારણ એ છે કે, ઉપર જોયું તેમ ગોળ એક ઉત્તમ ત્રીદોષઘ્નછે. ગોળ સુંઠ સાથે વાયુના રોગો, હરડે સાથે પીત્તના રોગો અને આદુ સાથે લેવાથી કફના રોગોનો નાશ કરે છે.

જુનો ગોળ એક વર્ષ જુનો ગોળ પચવામાં હલકો, વજન વધારનાર, પુષ્ટીવર્ધક, જઠરાગ્નીવર્ધક, જમવામાં રુચી ઉત્પન્ન કરનાર, લોહી બગાડ-રક્તદોષનો નાશ કરનાર, હૃદય માટે હીતાવહ, વાયુ, પીત્ત અને કફ આ ત્રણે દોષને દુર કરનાર, શ્રમનો નાશ કરનાર અને પથ્ય આહાર અને ઔષધ છે. પ્રવાસ, ઉજાગરો, શ્રમ જેવા કોઈ પણ કારણથી શરીર એકદમ થાકી ગયું હોય, તો ગોળનું શરબત પીવું જોઈએ. શરબતમાં બીજાં પૌષ્ટીક દ્રવ્યો પણ ઉમેરી શકાય.

ગોળ જેમ જુનો થતો જાય તેમ તે શીતળ થતો જાય છે. જે સ્ત્રીને કસુવાવડ થઈ હોય એને ગર્ભાશયની શુદ્ધી અને મજબુતી માટે જુનો ગોળ અને બાજરી ખાવા અપાય છે. કેટલાક ઔષધ પ્રયોગોમાં તો પાંચ-સાત વર્ષ જુનો ગોળ વપરાય છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: