ચણકબોબા (ચણકબાબ)

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ચણકબોબા આયુર્વેદીય ઔષધ કંકોલને ગુજરાતીમાં ચણકબોબા‘ કે ચણકબાબ કહે છે. એનાં કાળાં મરી જેવાં સુકાં ફુલો બજારમાં મળે છે. ચણકબોબા શીત છે. ચાવવાથી સરસ સુગંધ આવે છે. સ્વાદમાં કડુચો, તીખો અને જીભને ઠંડી કરે છે. એ દીપન, પાચન, કફવાતનો નાશ કરનાર, મુત્રજનન, જુના પરમીયા અને હરસમાં હીતાવહ છે. અવાજ બેસી ગયો હોય તો ચણકબોબા મોઢામાં રાખી ચુસવાથી અવાજ ઉઘડી જાય છે અથવા મધ સાથે ચાટવાથી કફ છુટો પડે છે. ગળું ખુલી જાય છે. કવ્વાલો, ગવૈયાઓ તેને પાનમાં નાખીને ખાય છે. તેથી ગાનારનો અવાજ સુરીલો રહે છે. ઔષધરુપે પાથી અડધી ચમચી જેટલું તેનું ચુર્ણ મધમાં મીશ્ર કરી સવારે અને રાત્રે લેવું.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: