જામફળ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

જામફળ જામફળ અત્યંત સ્વાદીષ્ટ ફળ છે. જો એમાં કઠણ બીજ ન હોત તો એ જગતનું ઉત્તમ ફળ ગણાત. એમાં વીટામીન સીઘણી સારી માત્રામાં છે – આમળાથી સહેજ ઓછું.

જામફળ મધુર, ખાટું અને સહેજ તુરું હોય છે. એ શીતળ, પૌષ્ટીક તથા વાયુ અને પીત્તને મટાડનાર છે. જામફળ રુચી ઉપજાવનાર, પાચક અને મળને સાફ લાવનાર છે. જામફળનું શાક પણ સારું બને છે.

(૧) જામફળના ગરનો લેપ કપાળ પર કરવાથી આધાશીશી મટે છે.

(૨) પેટના વીકારમાં જામફળનાં કુમળાં પાન વાટીને તેનો રસ પીવો.

(૩) જામફળના પાનની ભાજી ખાવાથી ભાંગનો નશો ઉતરે છે.

(૪) અાંખનાં ફુલાં, સોજા અથવા દુખાવામાં જામફળના પાનમાં થોડી ફટકડી મેળવી, ચટણી બનાવી અંતરપટ કરી (આંખ પર બીજું કપડું મુકી) અાંખે બાંધવાથી ફાયદો થાય છે.

(૫) હરસ-મસાના દર્દીને પાકા જામફળમાં નાગકેસરનું ચુર્ણ મેળવી અાખી રાત ચાંદનીમાં રહેવા દઈ સવારે ખવડાવવું. અા પ્રમાણે ૧૫ દીવસ કરવાથી ઘણો લાભ થાય છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: