પંચમહાભુતને છેલ્લા નમસ્કાર

પંચ મહાભુતને છેલ્લા નમસ્કાર
मातर्मेदिनि तात मारुत सखे तेज सुबंधो जल
भ्रातर्व्योम निबद्ध एव भवतामेष प्रणामांजलिः,
युष्मत्संगवशोप जात सुकृतोद्रेकस्फूरन्निर्मल
ज्ञानापास्तसमस्तमोह महिमा लीये परे ब्रह्मणि.

હે માતા પૃથ્વી! પીતા વાયુ! મીત્ર તેજ! સુબંધુ જલ! ભાઈ આકાશ! તમને હું આ પ્રણામાંજલી અર્પું છું. (આ શરીર તમારાથી બંધાયું હતું તેથી) તમારા સંગને લઈને ઉત્પન્ન થયેલા પુણ્યોની અધીકતાથી પ્રગટેલા નીર્મળ જ્ઞાન વડે સઘળો મોહનો મહીમા ફેંકી દઈને હું પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ જાઉં છું.
हे माता पृथ्वी! पिता वायु! मित्र तेज! सुबंधु जल! भाई आकाश! मैं आपको यह प्रणामांजलि अर्पित कर रहा हूं. (यह शरीर आपसे बना हुआ था ईसीलीए) आपकी संगत से उत्पन्न हुए पूण्यों की अधिकता से प्रकट हुए निर्मल ज्ञान के जरिये सभी मोह की महिमा त्याग कर मैं परब्रह्म में लीन हो रहा हूं.

Oh mother Earth! father Air! friend Light! Good companion Water! brother Space! I pay tribute and salute to you all five.( As this body was composed of you) I performed meritorious deeds in your company and aquired pure knowledge with the help of which I now throw away all the glory of attachments and disolve myself into the ultimate Brahman.(બ્રહ્મ)

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: