પીત્તપાપડો

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

પીત્તપાપડો ખાખરાનાં બીજને પીત્તપાપડો કે પલાશપાપડો કહે છે. એ રાતાં ચપટાં અને રુપીયાના સીક્કા કરતાં જરા મોટાં ગોાળાકાર હોય છે. પીત્તપાપડો કૃમીને મટાડનાર ઉત્તમ ઔષધ છે. તે તીખો, પચવામાં હળવો, ગરમ, રુક્ષ તથા વાયુ, કફ, કોઢ, પ્રમેહ, ઉદરરોગ, કૃમી, શુળ અને હરસ મટાડે છે. પીત્તપાપડો નીર્દોષ ઔષધ છે. આથી નાનાં બાળકોને પણ આપી શકાય. બજારમાં એ મળે છે. એનું અડધી ચમચી બારીક ચુર્ણ એક ચમચી મધમાં નાનાં બાળકોને રોજ રાત્રે આપી ઉપર નવશેકું ગરમ દુધ પીવડાવવાથી પેટના કૃમી મળની સાથે બહાર નીકળી જાય છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

One Response to “પીત્તપાપડો”

  1. Govind Maru Says:

    કૃમીને મટાડનાર ઉત્તમ ઔષધ ” પીત્તપાપડો ” અંગે માહીતી બદલ આભાર …

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: