મરી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

મરી પ્રાચીન સમયમાં મરચાં ન હતાં, એને સ્થાને મરી જ વપરાતાં.

મરી જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, કૃમીઘ્ન, વીષઘ્ન તથા ચુંક, ગૅસ, વાયુ, આફરો, અરુચી, અજીર્ણ, કફ, શરદી, દમ તથા હૃદયરોગમાં હીતકારી છે.

જેમ લીંડીપીપરને ફેફસાં અને કફના રોગમાં ઉત્તમ ગણવામાં આવી છે તેમ કાળાં મરી પાચન અને પાચનતંત્રના રોગોમાં અતી ઉપયોગી છે. તે ગરમ, પીત્ત વધારનાર, કફનાશક અને વાયુને હરનાર છે.

(૧) પાચનના રોગોમાં ઘી સાથે, કફના રોગોમાં મધ અને વાયુના રોગોમાં દીવેલ સાથે ચારથી છ કાળાં મરીનું ચુર્ણ સવાર-સાંજ લેવું.

(૨) સુકી ખાંસીમાં રાહત મેળવવા માટે ૧૫-૨૦ ગ્રામ ગાયના ઘીમાં ૧૦-૧૨ કાળાં મરીના દાણા નાખી ગરમ કરો. જયારે મરી તતડવા લાગે ત્યારે તેને ઉતારી લો. તેમાં ૨૦ ગ્રામ દળેલી સાકર નાખો. એ ખાઈ શકાય તેટલું ઠંડું થાય એટલે કાળાં મરીને ચાવીને ખાવાં. મરી ખાધા પછી એક કલાક સુધી કશું ખાવું નહીં. આ પ્રયોગ ત્રણ ચાર દીવસ સુધી કરો.

(૩) મધ સાથે મરી ચાટવાથી કફના રોગો શાંત થાય છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , , , , , , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: