મહાયોગરાજ ગુગળ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

મહાયોગરાજ ગુગળ : ગુગળને વાયુના રોગોનું ઉત્તમ ઔષધ ગણાવાયું છે. ગુગળ અને બીજાં ઘણાં વાયુનાશક ઔષધોના મીશ્રણથી બનતો ઔષધયોગ ‘મહાયોગરાજ ગુગળ’ છે, જે બજારમાં તૈયાર મળે છે. આ ઔષધ માત્ર વાયુના રોગોમાં જ ઉપયોગી છે એવું નથી.

મહાયોગરાજ ગુગળની બબ્બે ગોળી ભુકો કરી સહેજ નવશેકા પાણી સાથે લેવાથી આમવાત-સાંધાનો વા, ગૅસ, ઉદાવર્ત, બહુમુત્રતા, ભગંદર, વાતરક્ત, કુષ્ઠ, સ્નાયુઓનો દુખાવો, કોઈપણ અંગનો સોજો, કંપવા તથા સર્વ પ્રકારના વાયુના રોગોમાં ફાયદો થાય છે. આ ઔષધોમાં એક ખાસ રસાયન ગુણ રહેલો હોવાથી તે વાયુ, પીત્તાદી દોષોને નીયંત્રણમાં રાખવાની સાથે સાથે સાતે ધાતુઓનું પ્રમાણ પણ જાળવી રાખે છે.

સર્વ પ્રકારના વાયુના રોગો, અઢાર પ્રકારના ચામડીના રોગો, હરસ(પાઈલ્સ), ભગંદર, સંગ્રહણી, પ્રમેહ, મેદસ્વીતા, વાતરક્ત, ઉદાવર્ત, દમ, ક્ષય, અપસ્માર, ઉધરસ, અરુચી, ઉપરાંત પુરુષોના શુક્રના અને સ્ત્રીઓના રજ સંબંધી રોગોમાં પણ સારું પરીણામ આપે છે. વાયુપીત્તાદી દોષથી જે રોગ થયો હોય તે પ્રમાણે પરેજી પાળવી જોઈએ.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Responses to “મહાયોગરાજ ગુગળ”

  1. (dw)(um)(vy) Says:

    કબજીયાત,આખમા બડતરા,મો મા છાલામા આ દવા ન લેવી…………

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: