કેડનો ચસકો

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

કેડનો ચસકો (૧) એક સારી સોપારીનો ભુકો કરી, તેલમાં ઉકાળી, તે તેલની માલીશ કરવાથી કટીવાત (કમરમાં આવેલ વાનો ચસકો) મટે છે.

(૨) સમાન ભાગે સુંઠ અને ગોખરુનો ક્વાથ કરી રોજ સવારે પીવાથી કટીશુળ, સંધીવા અને અજીર્ણ મટે છે.

(૩) વાતારી-કટીશુળ, સાંધાનો સોજો, રાંઝણ-સાઈટીકા, આમવાત, હૃદયશુળમાં અડધી અડધી ચમચી જેટલું એરંડમુળ અને સુંઠના ચુર્ણોનો ઉકાળો એક કપ જેટલો રોજ સવારે પીવો. સાથે જો તેમાં નગોડના પાનનો બે ચમચી જેટલો રસ પણ ઉમેરાય તો અધીકસ્ય અધીકં ફલમ્.

(૪) કેડના ચસકાનું કારણ વાયુ હોવાથી બાહ્ય પ્રાણાયામ પણ એમાં બહુ ઉપયોગી થાય છે. એની સાદી અસરકારક રીત જે મેં અજમાવી છે તે મુજબ મોં વાટે બને તેટલો શ્વાસ બહાર કાઢી કુંભક કરવો (શ્વાસ બહાર રોકી રાખવો). જેટલો કુંભક વધુ દીર્ઘ તેટલી વધુ સારી અસર થાય છે. શ્વાસ લેતી વખતે નાક દ્વારા લેવો.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , ,

One Response to “કેડનો ચસકો”

  1. અનામિક Says:

    —–
    youtube descargar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: