ગર્ભધારણ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ગર્ભધારણ (૧) જુના વીર્યમાં શુક્રાણુની સંખ્યા ઓછી હોય જેને કારણે ગર્ભ ધારણ ન થઈ શકતું હોય તો વડના ટેટાનું ચુર્ણ દુધ સાથે લેવું. વડના કુણા પાનનો કે કુણી વડવાઈનો ઉકાળો કરી પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે.

(૨) વડના તાજા અંકુરો પાણી સાથે પીસી સેવન કરવાથી ગર્ભધારણ થાય છે. એનાથી શરીરની ગરમી, રતવા વગેરે મટે છે અને ગર્ભપાત થતો અટકે છે; ગર્ભને ઉત્તમ પોષણ મળે છે અને ગર્ભની વૃદ્ધી સારી રીતે થાય છે.

(૩) વડના ટેટાંનું ચુર્ણ સ્ત્રી-પુરુષ બંને નીયમીત સેવન કરે તો ગર્ભધારણની શક્યતા વધે છે. સ્ત્રીના પ્રજનન અંગોની ગરમી દુર થઈ તે ગર્ભધારણ માટે સક્ષમ બને છે. એક ઉક્તી છે કે ‘જે ખાય ટેટા તેને થાય બેટા.’

(૪) વંધ્યા સ્ત્રીને વડની કુંપળનો ઉકાળો દુધ સાથે પાવાથી ગર્ભ રહે છે, ઉપરાંત વડની કુંપળો કે વડવાઈની તાજી કુંપળોને દુધમાં લસોટી નસ્ય આપવું.

(૫) બજારમાં બીજના સ્વરુપમાં મળતું નાગકેસર અને સાકર સમભાગે લઈ, પાઉડર બનાવી દરરોજ એક ચમચો પાઉડર દુધ સાથે સવારે નરણા કોઠે નીયમીત લેવાથી ગર્ભધારણ થાય છે. અમુક પ્રકારનું વંધ્યત્વ પણ એનાથી મટે છે.

(૬) ઋતુકાળના દીવસો દરમીયાન એક પાકા બીજોરાનાં તમામ બીજ પાણી કે દુધમાં ગળવાથી કે એ બીજોના પાઉડરનું સેવન કરવાથી ગર્ભધારણની શક્યતા રહે છે. આ પછી ચોખ્ખા દીવસો દરમીયાન ગર્ભધારણનો પ્રયત્ન કરવો. એક મહીને સફળતા ન મળે તો બીજે મહીને ઉપચાર ચાલુ રાખવો.

Advertisements

ટૅગ્સ: , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: