ગર્ભસ્રાવ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ગર્ભસ્રાવ (૧) જવનો લોટ અને સાકર સરખે ભાગે મેળવી ખાવાથી ગર્ભપાતનો ભય મટે છે.

(૨) સીતાફળનાં બીનું ચુર્ણ લેવાથી ગર્ભપાત થાય છે.

(૩) પીપળાની છાલ સુકવી પાઉડર બનાવી ગર્ભીણી સ્ત્રીએ દરરોજ સવાર-સાંજ એકએક ચમચો સાદા પાણી સાથે લેવો. અાથી નવ માસ સુધી કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ વીના પુરે મહીને પોષાયેલું સ્વસ્થ શીશુ જન્મે છે.

(૪) અકાળે ગર્ભ પડી જવાની તકલીફ થતી હોય તો બે કપ દુધમાં એક ચમચો સુંઠ નાખી સવાર-સાંજ નીયમીત છેલ્લા દીવસો સુધી પીવાથી ગર્ભ પડી જવાનો ભય ટળે છે.

(૫) ગર્ભ રહ્યા બાદ દરરોજ દીવસમાં બે-ત્રણ વખત બરફનો ટુકડો યોનીમાં દસ-પંદર મીનીટ દબાવી રાખવાથી અને પ્રયોગ નીયમીત કરતા રહેવાથી ગર્ભપાતનો ભય ટળે છે. જો શરદી-ઠંડીની ફરીયાદ હોય તો આ પ્રયોગ કરી ન શકાય.

(૬) પદમાખ નામની વનસ્પતીની લાકડી બજારમાં મળે છે. તેને ચંદનની જેમ ઘસીને સેવન કરતા રહેવાથી ગર્ભસ્રાવ થતો અટકે છે. અન્ય ચીકીત્સા-સારવાર સાથે સહાયક ચીકીત્સા તરીકે પણ આ ઉપચાર કરી શકાય.

(૭) પ્રચુર માત્રામાં વીટામીન ‘સી’નું સેવન કરવામાં આવે તો ગર્ભસ્રાવ કે ગર્ભપાત થવાનો ભય મટે છે. ભ્રુણની ચારે તરફ રહેલું આવરણ ટુટી જવાથી ગર્ભપાત થઈ જાય છે. વીટામીન ‘સી’ આ આવરણની રચનામાં મોટો ફાળો ધરાવે છે. જો શરીરમાં વીટામીન ‘સી’ પુરતા પ્રમાણમાં હોય તો એ આવરણ વધુ મજબુત બની ગર્ભને પડી જતો આટકાવે છે. આથી જ ગર્ભવતી મહીલાઓએ ગર્ભકાળ દરમીયાન વીટામીન ‘સી’યુક્ત પદાર્થો વધુ પ્રમાણમાં લેવા જોઈએ. વીટામીન ‘સી’ પાણીમાં દ્રાવ્ય હોવાથી શરીર એનો સંગ્રહ કરી શકતું નથી, આથી એને નીયમીત લેવાની જરુરત રહે છે.

ટૅગ્સ: , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: