ગૅસ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ગૅસ 

ગૅસ (૧) કાળાં મરી, ચીત્રક અને સંચળ સમાન વજને લઈ બારીક વસ્ત્રગાળ ચુર્ણ કરવું. એને મરીચાદી ચુર્ણ કહે છે. ૧/૨ થી ૧ ચમચી અા ચુર્ણ તાજી, મોળી છાસ સાથે સવાર-સાંજ લેવાથી ગૅસ, અાફરો, અપચો, મંદાગ્ની, પચ્યા વગરના ઝાડા, ઉદરરોગ, મસા, કબજીયાત વગેરે મટે છે.

(૨) રાત્રે સુતી વખતે અજમા સાથે ચપટી મીઠું મેળવીને ખાવાથી ગેસની તકલીફવાળી વ્યક્તીને લાભ થાય છે.

(૩) લીંબુ વાયુનાશક છે.

(૪) મુળાના રસમાં લીંબુનો રસ મેળવી પીવાથી ભોજન પછી પેટમાં થતો દુ:ખાવો કે ગૅસ મટે છે.

(૫) આદુનો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબુના ૧૦ ગ્રામ રસમાં ૧.૫ ગ્રામ સીંધવ મેળવી સવારે પીવાથી ગૅસ અને ઓડકાર મટે છે.

(૬) સંચળ, સીંધવ, મરી અને સુંઠનો ભુકો મધમાં મેળવી પીવાથી ગૅસ થતો નથી.

(૭) બે લીંબુના ચાર ભાગ કરી એક પર મરીનું, બીજા પર સીંધવનું, ત્રીજા પર ડીકામારીનું અને ચોથા પર સંચળના ચુર્ણની ઢગલી કરી, અગ્ની પર ગરમ કરી વારાફરતી રોજ સવારે ગરમ ગરમ ચુસવાથી ગૅસની ફરીયાદ દુર થાય છે.

(૮) દીવેલમાં સાંતળેલી હરડેના ટુકડા જમ્યા પછી સોપારીની જેમ મોંમાં રાખી ચુસવાથી ગૅસની તકલીફ ઓછી થાય છે.

(૯) ભોજન પહેલાં લીંબુની ફાડ કરી બે ગ્રામ સંચળ ભભરાવી ચુસી જવું. ઘી, તેલ, મીઠાઈ બંધ કરવાં, સવાર-સાંજ એક એક કલાક ચાલવા જવું. એનાથી વાયુ ઉપર ચઢી છાતીની ડાબી બાજુ દબાણ કરતો હોય, ખાવા પર રુચી થતી ન હોય, ભુખ બરાબર લાગતી ન હોય અને પાચન બરાબર થતું ન હોય તેમાં ફાયદો થાય છે.

(૧૦)  અજમો, અસેળીયો, શાહજીરુ અને મેથી સરખે ભાગે-વજને લઈ ખુબ ખાંડી બારીક બનાવેલું તાજું ચુર્ણ અડધીથી એક ચમચી સવાર-સાંજ હુંફાળા પાણી સાથે લેવાથી પેટનો ગોળો, ગૅસ, અજીર્ણ, આફરો, પેટની ચુંક, અપચો, પાર્શ્વશુળ, કમરનો દુખાવો વગેરે મટે છે. રોગ પ્રમાણે જરુરી પરેજી પણ પાળવી.

(૧૧) સુંઠ, પીપર, કાળા મરી, અજમો, સીંધવ, સફેદ અને કાળું જીરુ અને હીંગને સરખા પ્રમાણમાં લઈ થોડું શેકી લો, પછી તેનું ચુર્ણ બનાવો. રોજ જમતાં પહેલાં એક ચમચી આ ચુર્ણ લઈ લેવાથી ગેસ કે અપચો જેવી સમસ્યામાં રાહત મળે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , , , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: