દમમાં અગત્યની સલાહ

દમમાં અગત્યની સલાહ :

 1.  જે ઔષધથી તાત્કાલીક રાહત થાય તે લેવું.
 2.  બે ટંક હળવો, પોષક આહાર લેવો.
 3.  રાત્રે સુર્યાસ્ત પહેલાં જમી લેવું. પછી પાણી સીવાય કશું ન લેવું.
 4.  નીયમીત મળશુદ્ધી થાય તો દમનો હુમલો થતો નથી.
 5.  પાણી સુંઠ નાખી ઉકાળેલું અને સહેજ હુંફાળું પીવું.
 6.  નીયમીત ચાલવા જવું.
 7.   ઋતુ ઋતુનાં ફળો ખાવાં.
 8.  હળવો વ્યાયામ કરવો.

ટૅગ્સ:

2 Responses to “દમમાં અગત્યની સલાહ”

 1. hitesh joshi Says:

  shree sir dam mate mara email address par sari salah mokelso.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: