દાહ-બળતરા

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

દાહ – બળતરા

(જુઓ બળતરા) (૧) ખજુરની ચાર-પાંચ પેશી રાત્રે પાણીમાં પલાળી રાખી, સવારે મસળી તેમાં મધ નાખી સાત દીવસ સુધી પીવાથી દાહ મટે છે.

(૨) દુધીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે લેવાથી શરીરમાં દાહ તથા ગળામાં બળતરા મટે છે.

(૩) કાકડીના નાના નાના કકડા કરી તેના પર ખાંડ ભભરાવી ખાવાથી ગરમીનો દાહ મટે છે.

(૪) કોળાનો અવલેહ (જો પુસ્તકમાં વાંચતા હો તો જુઓ અનુક્રમ અથવા આ લીંક પર ક્લીક કરો: https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/) ખાવાથી દાહ મટે છે.

(૫) હોજરીમાં, મુત્ર કે મળ પ્રવૃત્તી પછી તે તે સ્થાનોમાં તથા છાતી-પેટમાં બળતરા થતી હોય તો તમામ તીખા અને ખાટા પદાર્થો બંધ કરવા. ૧ લીટર પાણીમાં ૨૫ ગ્રામ સુકા ધાણાનું ચુર્ણ રાતે પલાળી રાખી તે સવારે, બપોરે અને સાંજે એમ ત્રણ વખત ગાળીને પીવું. એનાથી પીત્તદોષની ગરમી મટે છે અને બળતરા પંદરેક દીવસમાં શાંત થાય છે. ગમે તેવો વધી ગયો હોય તે અંતર્દાહ ધાણાના પ્રયોગથી મટી જાય છે.

(૬)  ગળો, ગોખરું અને આમળા આ ત્રણે ઔષધના સરખા ભાગે બનાવેલા ચુર્ણને રસાયન ચુર્ણ કહેવામાં આવે છે. હાથની હથેળી, પગના તળીયાં, તાળવું, કપાળ, પડખાં, આંખો, મુત્રમાં બળતરા, યોનીદાહ વગેરે તકલીફોમાં અડધીથી એક ચમચી જેટલું રસાયન ચુર્ણ સાકર મીશ્રીત ગાયના દુધ સાથે પીવું જોઈએ. દૈનીક આહારમાંથી ગોળ, અથાણાં, પાપડ, સુંઠ, આદુ, મરીમસાલા જેવી ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, વીદાહી ચીજો બંધ કરવી જોઈએ.

(૭) અવારનવાર છાતી અને હાથપગમાં બળતરા થતી હોય, આંખો બળતી હોય, પેશાબ બળતો હોય, મોઢામાં ચાંદા પડતા હોય, દાંતના પેઢા-મસુડામાંથી લોહી નીકળતું હોય તેમણે એક ચમચી આમળા ચુર્ણ અને એક ચમચી ખડી સાકરનો પાઉડર મીશ્ર કરી સવાર-સાંજ પાણી સાથે લઈ ઉપર એક ગ્લાસ દુધ પીવું.

(૮) દુધીને છીણી પગના તળીયે લગાવવાથી પગની બળતરા ઓછી થશે.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: