ધાવણ વધારવા

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ધાવણ વધારવા (૧) એક ગ્લાસ દુધમાં ૩ ગ્રામ સફેદ જીરાનું ચુર્ણ સાંજે સુતી વખતે દરરોજ પીવાથી ધાવણ વધે છે.

(૨) ચોખાની દુધ અને સાકર નાખી બનાવેલી એક ગ્લાસ જેટલી ખીરમાં ત્રણથી ચાર ગ્રામ જેટલું સફેદ જીરાનું ચુર્ણ નાખી પીવાથી ધાવણની વૃદ્ધી થાય છે.

(૩) ભોંયકોળાનો બેથી ત્રણ ચમચી રસ દુધમાં સાકર નાખી સવારે અને રાત્રે પીવાથી ધાવણની વૃદ્ધી થાય છે.

(૪) શતાવરીનાં મુળ દુધમાં વાટી પીવાથી પણ ધાવણ વધે છે.

ધાવણની શુદ્ધી ધાવણ કફથી દુષીત થાય છે ત્યારે બાળકને ઉલટી, કરાંઝવું, લાળ પડવી વગેરે તકલીફ થાય છે; ઉપરાંત ઉંઘણશી બની જાય છે. ત્યારે માતાએ ગળો, હરડે, આમળાં, બહેડાં અને સુંઠનું સરખા ભાગે ચુર્ણ બનાવી એક ચમચી ચુર્ણ અડધા ગ્લાસ પાણીમાં નાખી ઉકાળવું. બરાબર ઉકળે ત્યારે ઉતારી ઠંડું પાડી પીવું. સવાર-સાંજ આ ઉકાળો તાજેતાજો બનાવીને એકાદ મહીનો પીવાથી ધાવણની શુદ્ધી થશે. ધાવણની શુદ્ધી થતાં બાળકની ઉપર્યુક્ત તકલીફો શાંત થશે.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: