પરમીયો

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

પરમીયો પેશાબ કરતી વખતે બળતરા થાય અને મુત્રમાર્ગેથી થોડું પરુ પણ જતું હોય તો ચંદ્રપ્રભાવટી બે-બે ગોળી સવારે, બપોરે અને રાત્રે ચુર્ણ કરીને લેવી, ગોક્ષુરાદી ક્વાથ ચારથી છ ચમચી સવારે, બપોરે અને રાત્રે પીવો તથા જો પેશાબ બરાબર થતો ન હોય તો અડધી ચમચી જીરાનું અને અડધી ચમચી ધાણાનું ચુર્ણ એક ચમચી સાકરમાં મેળવી સવાર-સાંજ લેવું. ઉપરાંત ગળોનો રસ બે-બે ચમચી સવાર-સાંજ સાધારણ ગરમ પાણીમાં નાખી પીવો.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: