પાર્કીન્સન

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

પાર્કીન્સન વીશેષ પ્રમાણમાં શારીરીક શ્રમ કરવાથી, વધુ પડતી કસરત કરવાથી, કંઈક આઘાત લાગવાથી, મુઢ માર લાગવાથી, ઉજાગરાથી, ઉપવાસથી, અતી મૈથુનથી, ધાતુઓના ક્ષયથી તથા મળાદીના વેગોને રોકવાથી સમગ્ર શરીરની નાડીઓમાં ફરતો વાયુ વીકૃત થઈ શરીરમાં કંપન-ધ્રુજારી પેદા કરે છે, એને પાર્કીન્સન કહે છે.

સર્વ પ્રથમ દર્દીને આમદોષ દુર કરવા એક-બે ઉપવાસ કરાવવા. ત્યાર બાદ લઘુ પોષક આહાર પર એક બે સપ્તાહ રાખવો.

પાર્કીન્સનની બે ચીકીત્સા છે-ઔષધ અને પંચકર્મ.

ઔષધ : (૧) મહારાસ્નાદી ક્વાથ ૨૦ MC સાથે શુદ્ધ એરંડીયુ ૧૦ ગ્રામ રોજ સવારે આપવું.

(૨) બૃહત વાત ચીંતામણી રસ ૧ ગોળી, એકાંગવીર રસ ૨ ગોળી, ખંજનીકારી રસ ૨ ગોળી વાટી મધ સાથે સવાર-સાંજ આપવી.

(૩) ચ્યોદશાંગ ગુગળ ૨ ગોળી ત્રણ વખત ભુકો કરીને પાણી સાથે આપવી.

(૪) એરંડવસ્ટ હરીતકી ૩ ગ્રામ રોજ રાત્રે સુતી વખતે આપવી.

પંચકર્મ : દર્દીને રોજ સવારે આખા શરીરે નીગુંડી તેલ કે બલા તેલને ગરમ કરી એક કલાક માલીશ કરવું. ત્યાર બાદ નગોડના પાનનો બાફ આખા શરીરે આપવો.  —-પ્રબોધપુરી ડી ગોસ્વામી.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: