બાળકનો વીકાસ-હૃષ્ટપુષ્ટતા

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

બાળકનો વીકાસ-હૃષ્ટપુષ્ટતા (૧) જે બાળકનો શારીરીક અને માનસીક વીકાસ  નહીં થતો હોય તેને દરરોજ આહારમાં બાળકની પાચન શક્તી મુજબ અંકુરીત ઘઉં આપવા. અંકુરીત ઘઉં નીયમીત લેવાથી બાળકનો સર્વાંગી વીકાસ શક્ય બને છે.

(૨) બટાટાનો તાજો રસ ૧-૧ નાનો કપ સવાર-સાંજ નીયમીત આપવાથી નાના બાળકનો વીકાસ બરાબર ન થતો હોય તેમાં ફાયદો થાય છે. બટાટાનો તાજો રસ નાનાં ધાવતાં બાળકોને પણ આપી શકાય. બટાટાના રસનું પ્રમાણ બાળકની અવસ્થા અને અન્ય પરીસ્થીતી અનુસાર નક્કી કરવું જોઈએ.

(૩) પાકાં ટામેટાંનો તાજો રસ નાનાં બાળકોને દીવસમાં બે-ત્રણ વાર પીવડાવવાથી બાળકો નીરોગી, બળવાન અને હૃષ્ટપુષ્ટ બને છે.

(૪) ખજુરની એક પેશી ૧૦ ગ્રામ ચોખાના ધોવાણ સાથે મેળવી ખુબ વાટી થોડું પાણી મેળવી પ્રવાહી બનાવી નાનાં બાળકને બેત્રણ વખત આપવાથી નબળાં, કંતાઈ ગયેલાં શરીરવાળાં બાળકો હૃષ્ટપુષ્ટ-ભરાવદાર થાય છે. (આ પ્રયોગ બાળકોને સારામાં સારો ટોનીક ખોરાક પુરો પાડે છે.)

(૫) અંજીરવાળું દુધ પાવાથી બાળકોને સારું પોષણ મળે છે.

(૬) સાકર અથવા ગોળ સાથે નાનાં બાળકોને કોપરું ખવડાવવાથી તેમનું સુકલકડી શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે, શરીરમાં ચરબીનો વધારો થાય છે.

(૭) નીયમીત પપૈયું ખવડાવવાથી બાળકોની ઉંચાઈ વધી શરીર મજબુત અને તંદુરસ્ત બને છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: