રક્તવીકાર

રક્તવીકારના પ્રકારો અને કારણો ઘણાં છે.

(૧) રક્તવીકારમાં દરરોજ ૧-૧ ચમચી ત્રીફળા ચુર્ણ એકાદ ચમચો ગાયનું ઘી મેળવી દીવસમાં ત્રણ વખત દર ચાર કલાકને અંતરે લેવું. પ્રયોગ છએક માસ સુધી કરવાથી લોહીમાં રહેલા દોષો દુર થાય છે.

(૨) કાચી કોબીજનું પ્રચુર માત્રામાં સેવન કરવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો રક્તવીકાર મટે છે. અન્ય ચીકીત્સાની સાથે પણ આ કુદરતી ઉપચાર કરી શકાય. અનુકુળ હોય તો કોબીજના રસનું સેવન કરી શકાય.

(૩) ટાંકાની ભાજી ખાવાથી રક્તવીકાર મટે છે.

(૪) અર્જુનની છાલનું ચુર્ણ લેવાથી રક્તવીકાર મટે છે.

(૫) ત્રીફળા ગુગળની બે બે ગોળી સવાર-સાંજ લેવાથી ભગંદર, નાસુર, રક્તવીકાર મટે છે, મેદ ઘટે છે.

(૬) શરીરમાં દાહ-બળતરા થતી હોય, રક્તવીકાર, ગુમડાં, શીળસ, ગરમી વધી હોય તથા નાક કે ગળામાંથી લોહી પડતું હોય તો દુધીના રસમાં મધ, સાકર કે ઘી નાખી પીવાથી મટે છે.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: