રક્તવૃદ્ધી

(૧) અંજીર ખાવાથી રક્તવૃદ્ધી થાય છે.

(૨) અંજીર દુધમાં ઉકાળીને ઉકાળેલું અંજીર ખાઈ તે દુધ પીવાથી શક્તી આવે છે તથા લોહી વધે છે.

(૩) સુકા અંજીરના કકડા તેમ જ ગરમ પાણીમાં પલાળી ફોતરાં કાઢેલી બદામ સુકવીને, ખડી સાકરની ભુકી, એલચીની ભુકી, કેસર, ચારોળી, પીસ્તાં અને બળદાણા લઈ ખાંડી, તે બધું ગાયના ઘીમાં આઠ દીવસ ભીંજવી રાખવું. પછી રોજ સવારે ૨૦ ગ્રામ જેટલું એ મીશ્રણ ખાવાથી ક્ષીણ શક્તીવાળાની રક્તવૃદ્ધી થાય છે.

(૪) પાકા અંજીરને છોલી સામસામા કાપ મુકી તેમાં સાકર ભરી રાત્રે ઝાકળમાં મુકી રાખી, એ રીતે ૧૫ દીવસ સુધી રોજ સવારે ખાવાથી શરીરમાંથી ગરમી નીકળી જઈ રક્તવૃદ્ધી થાય છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

2 Responses to “રક્તવૃદ્ધી”

  1. bhogi gondalia Says:

    sunder – excellent information – congratulations for your efforts….and all the best…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: