લ્યુકેમીયા

લ્યુકેમીયા હળદરમાં રહેલા એન્ટીઑક્સીડન્ટ પદાર્થને લીધે લ્યુકેમીયા કોષોનો વધારો અટકે છે. રેડીયેશન, પ્રદુષણ અથવા કેટલીક દવાઓના જોખમને હળદર અને કરક્યુમીનના મીશ્રણથી ઘટાડી શકાય છે. જે બાળકો કેળાં અને નારંગી ખાય તેમને પણ લ્યુકેમીયાનું જોખમ ઘટે છે.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: