વાતશુળ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે.

(૧) સુંઠ અને એરંડમુળના ઉકાળામાં ખાંડેલી હીંગ અને સંચળ નાખી પીવાથી વાતશુળ મટે છે.

(૨) હીંગને ૨૦૦ મી.લી. પાણીમાં ઉકાળી ૨૫ મી.લી. પાણી બાકી રહે ત્યારે ઉતારી પીવાથી વાતશુળ મટે છે. હીંગનું પ્રમાણ પોતાની પ્રકૃતીને અનુકુળ રાખવું.

Advertisements

Tags:

2 Responses to “વાતશુળ”

 1. ડો. કિશોરભાઈ એમ. પટેલ Says:

  આદરણીયશ્રી. ગાંડાભાઈ વલ્લભ

  આપે સરસ બોલગની સજાવટ કરેલ છે,

  દેશી ઉપચારો સારા બતાવ્યા છે,

  ખુબજ સરસ

  ડૉ.કિશોરભાઈ પટેલ

  સમયની અનુકુળતા હોય તો મારા બ્લોગ પર પધારવા વિનંતિ.

  http://shikshansarovar.wordpress.com

  • ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

   નમસ્તે ડૉ. કિશોરભાઈ,
   આપને મારો બ્લોગ ગમ્યો એથી આનંદ થયો. આપની પ્રોત્સાહક કૉમેન્ટ બદલ હાર્દીક આભાર. (હું એક જ ઈ-ઉવાળી સાદી જોડણી વાપરું છું.)
   આપના બ્લોગની મુલાકાત પણ લીધી. સરસ છે. ધન્યવાદ.
   -ગાંડાભાઈ વલ્લભ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: