વાના રોગો

વાના રોગો ૧. ઠંડો પવન, ઠંડું પાણી, ઠંડું વાતાવરણ, ઠંડાં પીણાં, ઠંડી વાનગી, અને ઠંડા પદાર્થોથી દુર રહેવું.

૨. વાના રોગોમાં ગરમ પદાર્થો ઉપયોગી, જેવા કે લસણ, ડુંગળી, આદુ, હીંગ, મેથી, રાઈ, લવીંગ, તજ, સુંઠ, મરી, પીપર, વગેરે. આમ છતાં એમાંના જે પદાર્થો કોઈ કારણે તમને અનુકુળ ન હોય તેનું સેવન ન કરવું.

૩. વાના રોગોમાં દીવેલ સર્વોત્તમ છે, કાયમ એનું સેવન કરવું. ન ફાવે તો ભાખરીમાં દીવેલનું મોણ નાખીને લેવું.

૪. વાના રોગમાં તેલનું માલીશ રોજ કરવું, જેમાં દીવેલ કે સરસવ તેલ વાપરવું.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: