વાયુની બીમારીમાં

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે.

વાયુની બીમારીમાં

યોગાસન : જમ્યા પછી ૧૦-૧૫ મીનીટ વજ્રાસન, પવનમુક્તાસન

પ્રાણાયામ : અનુલોમ-વીલોમ ૫ મીનીટ, ભોજન વખતે સુર્યસ્વરથી(જમણા નસકોરા વડે) શ્વાસોચ્છ્વાસ કરવો.

મુદ્રા : વાયુ વીજય મુદ્રા, અપાન વાયુ મુદ્રા ૨૦-૨૦ મીનીટ કરવી.

વીશેષ : ખુબ ચાવીને જમવું, ભોજન સાથે પાણી ન પીવું, પણ જમ્યા પછી ૪૦ મીનીટ બાદ પાણી પીવું.

Advertisements

Tags:

2 Responses to “વાયુની બીમારીમાં”

 1. Dr. Sudhir Shah Says:

  please continue i agree ભોજન સાથે પાણી ન

  પીવું, પણ જમ્યા પછી ૪૦ મીનીટ બાદ પાણી

  પીવું.

  • ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

   નમસ્તે ડૉ. સુધીરભાઈ શાહ,
   મારા બ્લોગની મુલાકાત લઈ કૉમેન્ટ મુકવા બદલ આપનો હાર્દીક આભાર.
   -ગાંડાભાઈનાં સસ્નેહ વંદન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: