વીર્યવૃદ્ધી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

વીર્યવૃદ્ધી (૧) ડુંગળીનો રસ ૬ ગ્રામ, ઘી ૬ ગ્રામ અને મધ ૩ ગ્રામ એકત્ર કરી રોજ સવાર-સાંજ પીને ઉપર ગરમ કરી જરુરી પ્રમાણમાં સાકર નાખી ૨૫૦ ગ્રામ દુધ પીવાથી વીર્યવૃદ્ધી થાય છે.

(૨) ડુંગળીનો રસ અને મધ ૧૦-૧૦ ગ્રામ મેળવી ૨૧ દીવસ સુધી રોજ સવારમાં ચાટવાથી વીર્યવૃદ્ધી થાય છે.

(૩) તુલસીનાં બી અને ગોળ સરખા ભાગે મેળવી, લસોટી ચણી બોર જેવડી ગોળી બનાવવી. સવાર-સાંજ ૧-૧ ગોળી ખાઈ ઉપર ગાયનું દુધ પીવું. આથી ત્રણ ચાર માસમાં વીર્ય વધે છે. શુક્રજંતુઓ ગતીવાળાં થાય છે, નપુસંકપણું દુર થાય છે, નસોની શીથીલતા દુર થાય છે, પાચન શક્તી સુધરે છે અને નીરાશ થયેલો પુરુષ સશક્ત બની તાજગી અનુભવે છે.

(૪) લસણની પીસેલી બે કળી ૧ કપ પાણીમાં ઉકાળી ઠંડું કરીને ૧ ચમચી મધ નાખી પીવાથી સ્પર્મકાઉન્ટ ઝડપથી વધે છે.

(૫) સુકવેલા લસણનું ચુર્ણ શતાવરી, મુસળી, અશ્વગંધા અને બાવળના ગુંદર દાથે લેવાથી શક્તી વધે છે.

(૬) અડદની દાળ અને લસણ દુધમાં ઉકાળી સાકર નાખી બનાવેલી ખીર ખાવાથી શક્તીમાં વધારો થાય છે.

(૭) ૧ ચમચી ડુંગળીનો રસ, ૧ ચમચી લસણનો રસ અને એક ચમચી આદુના રસમાં ૧ ચમચી મધ નાખી પીવાથી શક્તી વધે છે.

(૮) લસણ અને ડુંગળીનો હલવો બનાવી નીયમીત ખાવાથી નબળાઈ દુર થાય છે અને વીર્યની વૃદ્ધી થાય છે.

(૯) ૨ કળી લસણ દુધમાં ઉકાળી કેસર નાખી રાત્રે પીવાથી નબળાઈ દુર થાય છે.

(૧૦) લસણની એક એક કળી સવારે અને સાંજે ચાવીને ખાવાથી પ્રીમેચ્યોર ઈજેક્યુલેશનની સમસ્યા મટે છે. લસણની કળી રોટલી કે બ્રેડ સાથે ચાવી શકાય. એકલી ચાવવાથી બળતરા થવાની શક્્યતા છે.

 

Advertisements

ટૅગ્સ: , , ,

One Response to “વીર્યવૃદ્ધી”

  1. chaudhary jayesh,laxmipura Says:

    upar ni je comment,chaudhari jayeshe khoti rite maari 6e je delete karvi.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: