વૃદ્ધત્વ

વૃદ્ધત્વ (૧) શક્ય તેટલા પ્રમાણમાં દરરોજ પોતાની પ્રકૃતી મુજબ કાચી કે રાંધેલી કોબીજ ખાવાથી સદા યુવાન રહી શકાય અને ઘડપણને આવતું રોકવામાં સહાય મળી શકે. (૨) દરરોજ સવાર-સાંજ ભોજન સાથે કાચી કે રાંધેલી એક મોટી ડુંગળી ખાવાથી વૃદ્ધાવસ્થામાં થતી જાતજાતની તકલીફોથી બચવામાં મદદ મળી શકે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: