Archive for એપ્રિલ 19th, 2011

સુકલડી શરીર

એપ્રિલ 19, 2011

દુબળા અને સુકલકડી રહેવામાં જો કફ કે વાયુદોષ કારણભુત હોય તો રોજ કાચા પાણીને સ્થાને પાકું ગરમ પાણી પીવાથી શરીરનું વજન વધે છે.