દ્વીતીય સંવર્ધીત આવૃત્તીની પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તીકા શ્રી. કશ્યપ ચંદુલાલ દલાલના સૌજન્યથી રજુ કરી છે.

(યુનીકોડમાં અક્ષરાંકન-ગાંડાભાઈ વલ્લભ)

દ્વીતીય સંવર્ધીત આવૃત્તીની પ્રસ્તાવના

જ્યારે આ લેખ ઑક્ટોબર ૨૦૧૦માં પુસ્તીકા આકારમાં બહાર પાડ્યો ત્યારે સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ ન હતો કે માત્ર બે જ માસના ગાળામાં તેની લગભગ બધી જ પ્રતો ખલાસ થઈ જશે. અમદાવાદની બહાર હજુ ભાગ્યે જ કોઈ પ્રત ગઈ છે. આ દ્વીતીય સંવર્ધીત આવૃત્તી બહાર પાડતાં અનહદ આનંદ થાય છે.

મારા પરમ મીત્ર શ્રી દીનકરભાઈ શાહે આ દ્વીતીય સંવર્ધીત આવૃત્તીની કાચી નકલ કાળજી પુર્વક વાંચી જઈને બહુમુલ્ય સુચનો કર્યાં છે અને તેમનાં સુચનોનો અમલ મેં આ આવૃત્તીમાં કરી પણ દીધો છે. એટલું જ નહીં, તેમણે આ દ્વીતીય સંવર્ધીત આવૃત્તી વીષે પોતાનો કીમતી અભીપ્રાય પણ આપ્યો છે. તેમનો અભીપ્રાય અન્યત્ર છાપ્યો છે. હું તેમનો ખાસ આભારી છું.

પરમ આદરણીય ડૉ. તનુમતીબેન શાહે પણ કીમતી માર્ગદર્શન આપ્યું છે. હું તેમનો પણ આભારી છું.

મારા બીજા એક છબીકાર મીત્ર શ્રી. મહેન્દ્રભાઈ શાહે મુખપૃષ્ઠ પર છાપેલી સુંદર છબી પાડી આપી છે. હું તેમનો પણ ઋણી છું.

મારા વડીલ મીત્ર શ્રી. ત્રીલોકભાઈ શાહે તો આ દ્વીતીય સંવર્ધીત આવૃત્તી બહાર પડે તે પહેલાં જ તેની ૨૫૦ નકલો મારે તેમને આપવી તેવું વચન મારી પાસેથી લઈ લીધું છે!!

નબળી આંખોવાળી વ્યક્તીઓને વાંચતાં તકલીફ ના પડે માટે આ દ્વીતીય સંવર્ધીત આવૃત્તી ઘાટાઅક્ષરોમાં છાપી છે.

–     કશ્યપ ચંદુલાલ દલાલ

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: