ચાલો આપણે વૃધ્ધ થતાં શીખીએ

ચાલો આપણે વૃધ્ધ થતાં શીખીએ

કશ્યપ ચંદુલાલ દલાલ

૧૩, ભારતી સોસાયટી,

નગરી આંખની હૉસ્પીટલ પાછળ,

એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૬

(૦૭૯) ૨૬૪૪૫૮૮૯, ૯૪૨૮૫૦૩૨૪૯

kashyapcdalal@yahoo.com

(ખાસ નોંધ: આ લેખમાં ઉંઝા જોડણી મુજબના એક જ “ઈ” તથા એક જ “ઉ” અને શ્રી. મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી પ્રેરીત લીપીનો પ્રયોગ કર્યો છે. જોડાક્ષર અંગેનો મારો અભીગમ સ્વામી આનંદને મળતો છે એવો મારો નમ્ર અભીપ્રાય છે.

હું ખુબ જ નમ્રતાથી આશા રાખું છું કે આ પુસ્તીકામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી જોડણીતથા લીપી અંગે ઉંઝા જોડણીના પુરસ્કર્તાઓ તેમની સુચીત બીજી પરીષદમાં યોગ્ય ઠરાવો કરી બહાલી આપશે.

લેખ વાંચતી વખતે મગજને કોઈ મુશ્કેલી નહીં જ પડે. હા, કદાચ આંખને થોડી મુશ્કેલી પડશે પરંતુ તે તો ટેવનો સવાલ છે! – કશ્યપ)

આ પુસ્તીકામાં રજુ કરેલા વીચારો ફક્ત વાંચી જવાનો કોઈ જ અર્થ નથી; પરંતુ ખુબ જ અગત્યનું તો એને અમલમાં મુકવાનું છે; અને તો જ પુસ્તીકા લખવાનો અર્થ સરશે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: