જીવનસાથીની દરકાર

આ પુસ્તીકા શ્રી. કશ્યપ ચંદુલાલ દલાલના સૌજન્યથી રજુ કરી છે.

(યુનીકોડમાં અને ઉંઝા જોડણીમાં અક્ષરાંકન-ગાંડાભાઈ વલ્લભ)

જીવનસાથીની દરકાર

આપણી સ્થાવર/જંગમ મીલકત આપણે ક્યારેય એક નામે નહીં રાખીએ. આપણા નામની સાથે સાથે આપણા જીવનસાથીનું નામ પણ અવશ્ય રાખીએ. આપણી સ્થાવર/જંગમ મીલકતની રજેરજ માહીતી, હીસાબ, બેંક ખાતાંઓની માહીતી, ટેલીફોનનાં બીલ, વીજળીનાં બીલ વગેરેની માહીતીથી આપણા જીવનસાથીને પુરેપુરા વાકેફ રાખીએ કે જેથી આપણી હયાતી બાદ તેમને મુશ્કેલી ના પડે.

આપણે એ પણ ધ્યાન રાખીશું કે આપણી હયાતી બાદ આપણા જીવનસાથીને આર્થીક રીતે કોઈ જ મુશ્કેલી ના પડે. એમની અંગત આવક ના હોય અથવા ભવીષ્યમાં તેમના ખર્ચને પહોંચી વળે તેટલી ના હોય તો સંતાનોને કોઈ પણ મીલકત કે આવક આપતાં પહેલાં આપણા જીવનસાથી માટે સર્વ પ્રથમ આયોજન કરીશું.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: