આરોગ્યની ચાવી- ગાંધીજી- ભાગ બીજો પ્રકરણ ૪ -તેજ- Light

આરોગ્યની ચાવી- ગાંધીજી- ભાગ બીજો પ્રકરણ ૪ -તેજ- Light

 

જેમ આકાશાદી તત્ત્વો વીના તેમ તેજ એટલે પ્રકાશ વીના પણ મનુષ્યનો નીર્વાહ ન થઈ શકે. પ્રકાશમાત્ર સુર્યની પાસેથી આવે છે. સુર્ય ન હોય તો ન ગરમી હોય, ન પ્રકાશ હોય. આ પ્રકાશનો આપણે પુરો ઉપયોગ નથી કરતા, તેથી પુરું આરોગ્ય નથી ભોગવતા. જેમ આપણે પાણીમાં સ્નાન કરી સાફ થઈએ છીએ તેમ સુર્યસ્નાન પણ કરી શકાય. નબળો માણસ, જેનું લોહી ઉડી ગયું છે, તે જો સવારનો તડકો નગ્ન દશામાં લે, તો તેની ફીકાશ ને નબળાઈ જશે ને હોજરી મંદ હશે તો તે જાગ્રત થશે. આ સ્નાન સવારના, તાપ બહુ ન ચડ્યો હોય ત્યારે લેવાનું છે. જેને ઉઘાડે શરીરે સુતાં કે બેસતાં ઠંડી લાગે તે જોઈતું કપડું ઓઢીને સુએ, બેસે ને જેમ શરીર સહન કરે તેમ કપડું ખસેડે. નગ્ન સ્થીતીમાં આંટા પણ મારી શકાય. કોઈ ન દેખે એવી જગ્યા શોધી ત્યાં આ ક્રીયા થઈ શકે. એવી જગ્યા મેળવવા દુર જવું પડે, ને તેટલો વખત ન હોય તો ગુહ્ય ભાગો ઢાંકી શકાય એવી પાતળી લંગોટી પહેરીને સુર્યસ્નાન લેવાય. આવા સુર્યસ્નાનથી ઘણા માણસોને ફાયદો થયો છે. ક્ષયના રોગમાં એનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે. સુર્યસ્નાન કેવળ નૈસર્ગીક ઉપચારકોનો વીષય નથી રહ્યો. દાક્તરોની દેખરેખ નીચે એવાં મકાનો બનાવવામાં આવ્યાં છે કે જેમાં સુર્યનાં કીરણો કાચની રક્ષા નીચે ઠંડી હવામાં પણ મળી શકે.

 

કેટલીક વાર ગુમડાં થયાં હોય તે રુઝાતાં જ નથી. તેને સુર્યસ્નાન આપવાથી તે રુઝાયાં છે.

 

પરસેવો લાવવા સારુ મેં દરદીઓને અગીયાર વાગ્યાના બળતા તાપમાં સુવાડ્યા છે ને તે પરસેવે રેબઝેબ થયા છે. આવા તાપમાં સુવાડવા સારુ દરદીને માથે માટીનો પાટો મુકવો જોઈએ.  તેની ઉપર કેળનાં કે બીજાં મોટાં પાંદડાં મુકાય કે જેથી માથું ઠંડું અને સુરક્ષીત રહે. માથે સખત તડકો ન લેવો જોઈએ.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: