આઝાદીની લડતનાં સંસ્મરણો- લેખકનું નીવેદન

આઝાદીની લડતનાં સંસ્મરણો
લેખક: ગોસાંઈભાઈ છીબાભાઈ પટેલ

  આઝાદીની લડતનાં સંસ્મરણો- લેખકનું નીવેદન

૧૯૪૨ની આખરી લડતનાં મારાં સંસ્મરણો પ્રથમ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમીતી સંપાદીત એક પુસ્તકમાં પ્રગટ થયાં હતાં. એમાંના કેટલાક અંશો ચી. રવીન્દ્ર સંપાદીત ‘આઝાદીનાં સંસ્મરણો’ પુસ્તીકામાં પ્રગટ થયા હતા. વર્તમાન પત્રોમાં આ સંસ્મરણો અંશતઃ પ્રગટ થયાં હતાં.

ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમીતી તરફથી પણ મને થોડી નકલો મળી હતી. પણ આ નકલો વહેંચાઈ ગઈ. મારી પાસે એક પણ નકલ રહી નહીં. એકવાર નવસારીના ડૉ. રમેશભાઈએ મારાં સંસ્મરણોની પ્રસંશા કરી ત્યારે મને કહેવામાં આવ્યું કે એનું આખું પુસ્તક છે. મેં એમને વીનંતી કરી અને એમણે બે નકલો મને કરી આપી. આ બે નકલો પૈકી એક મારા મીત્રને આપી અને બીજી સ્વ. આચાર્ય મણીભાઈ ટ્રસ્ટને આપી. બેઉ નકલો મને ફરી મળી નહીં. એટલે ફરીથી મેં ડૉ. રમેશભાઈને મારા લેખની નકલો આપવા વીનંતી કરી. અને તેમણે  ફરીથી બે નકલો આપી. ઘણા સમયથી મારી ઈચ્છા હતી કે આ સંસ્મરણો એક નાની પુસ્તીકા રુપે પ્રગટ કરું. આઝાદીના પચાસમા વર્ષે આ ઈચ્છા પુર્ણ થાય તેનો મને આનંદ છે.

આઝાદીની લડતોમાં કાંઠાવીભાગે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવેલો. તેનો ઈતીહાસ પ્રગટ થયો છે. એની સાથોસાથ આ પુસ્તીકા પ્રગટ કરું છું. એને સારો આવકાર મળશે એવી મને આશા છે. આ સંસ્મરણોમાં કોઈ ક્ષતી કોઈ વાચકને લાગે તો મને જણાવવા વીનંતી છે કે જેથી એની ત્રીજી આવૃત્તીમાં સુધારી શકાય.

આ લડતમાં લાંબા ગાળા દરમીયાન જે જે પરીવારોએ અને પ્રજાએ અમને જે સાથ સહકાર આપ્યો તે માટે આ તકે હું હાર્દીક આભાર માનું છું. ખાસ કરીને દેલવાડા અને મરોલી વીભાગનાં લોકોએ જે સહકાર આપ્યો છે તે હજી પણ અમે ભુલ્યા નથી. આ પરીવારો સાથેના અમારા સંબંધો પણ અમે જાળવી રાખ્યા છે.

આ નાની પુસ્તીકા યુવા પેઢી માટે પ્રેરક બની રહેશે એવી મને શ્રદ્ધા છે. ફરીથી અમારા ભુગર્ભવાસ દરમીયાન જેઓએ અમને સહકાર આપ્યો છે અને સક્રીય સહાય કરી છે તેઓ સૌનો આભાર માનું છું.

  • ગોસાંઈભાઈ છી. પટેલ
Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: