મહાદેવનાં ૧૦૮ નામો: 108 Names of Mahadeva

મહાદેવનાં ૧૦૮ નામો: 108 Names of Mahadeva

મેં જ્યારે મારો બ્લોગ શરુ કરેલો ત્યારે આરોગ્ય, ધર્મ અને અન્ય વીષયો માટે ત્રણ અલગ અલગ બ્લોગ બનાવ્યા હતા. મને લાગે છે કે મારે બધું એક જ બ્લોગ પર મુકવું જોઈતું હતું. આથી ધર્મ બાબતના મારા બ્લોગની બધી વીગતો હવે મારા આ બ્લોગ પર મુકવાનું વીચારું છું. આ માહીતી આપવા પાછળનો મારો આશય લોકો પોતે ધાર્મીક વીધીઓ કરી શકે એ જ છે. મારા કંપ્યુટરમાં આ વીગતો કક્કાવાર ગોઠવેલી છે, આથી એ મુજબ શરુઆત કરું છું. PDF ફાઈલ જોવા માટે નીચેની લીન્ક પર ક્લીક કરો. Click on the following link to read PDF file. :

108 Names of Mahadev

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: