આ.લ.સં. – જી.સી. પ્રકરણ ૧૩ લેખકનો વધુ પરીચય

 

પ્રકરણ ૧૩ : લેખકનો વધુ પરીચય (ગોસાંઈભાઈ છીબાભાઈ પટેલ આત્મપરીચય)

મારું જાહેર જીવન વીદ્યાર્થી અવસ્થાથી શરુ થયેલ તે અત્યાર સુધી ચાલુ રહ્યું છે. હું સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે પરીચીત છું. બીજી મારી ઓળખ ધારાસભ્ય તરીકેની છે. પુર્વ ધારાસભ્ય કાઉન્સીલ વર્ષ ૨૦૦૫માં મને શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્યનો એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. ત્રીજી ઓળખ  ચર્ચાપત્રી તરીકેની છે. હું તેર વર્ષ જીલ્લા લોકલ બોર્ડનો સભ્ય રહ્યો. પંદર વર્ષ ધારાસભ્ય રહ્યો. થોડા મહીના માટે હું પાર્લામેન્ટરી  સેક્રેટરી તરીકે રહ્યો. બે વાર પક્ષનો દંડક-વ્હીપ રહ્યો. ખત્રી સમીતીના પ્રમુખ તરીકે પણ કામ કર્યું. કોમનવેલ્થ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા ગુજરાત પાર્લામેન્ટરી એસોસીયેશન તરફથી ન્યુઝીલેન્ડ મોકલવામાં આવ્યો હતો. મેં ન્યુઝીલેન્ડનો ત્રણવાર, ઈન્ગ્લેન્ડનો ત્રણવાર અને અમેરીકા-કેનેડાનો બે વાર પ્રવાસ કર્યો છે.

કોંગ્રેસ સંગઠનમાં પણ મેં વર્ષો સુધી કામ કર્યું. જલાલપોર તાલુકા સમીતીના મંત્રી તરીકે અને પ્રમુખ તરીકે કામ કર્યું અને છેવટે સુરત જીલ્લા સમીતીના મંત્રી તરીકે કામ કર્યું.

કોંગ્રેસના ભાગલા પડ્યા ત્યારે હું સંસ્થા કોંગ્રેસમાં રહ્યો. તેના પણ ભાગલા પડ્યા. હું જનતાદળમાં રહ્યો અને વલસાડ જીલ્લા સમીતીના મંત્રી તરીકે અને પ્રમુખ તરીકે કામ કર્યું. થોડો સમય ગુજરાત જનતાદળના ઉપપ્રમુખ તરીકે પણ કામ કર્યું.

સહકારી પ્રવૃત્તીમાં રસ હોય ૧૯૪૭માં સ્થપાયેલ જલાલપોર કાંઠા વીભાગ વીવીધ કાર્યકારી સહકારી મંડળીના મંત્રી તરીકે કામ કર્યું. વચમાં મંડળીના પ્રમુખ તરીકે પણ કામ કર્યું. પાછળથી ફરી મંત્રી તરીકે પણ કામ કર્યું. વીદેશના પ્રવાસે જતાં મંત્રીપદ છોડ્યું. હાલ વ્યવસ્થાપક સમીતીનો સભ્ય છું. નવસારી તાલુકા સહકારી ખાદીવેચાણ સંઘની વ્યવસ્થાપક સમીતીના સભ્ય તરીકે વર્ષો સુધી કામ કર્યું. એક વાર સંઘનો પ્રમુખ પણ બન્યો. વીદેશના પ્રવાસે જતી વેળા એ પદ પણ છોડ્યું. નવસારી વીભાગ કેળવણી ટ્રસ્ટની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ૨૫ વર્ષ સુધી મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી રહ્યો. હાલ ટ્રસ્ટી છું.

ભારત વીદ્યાલય કરાડી – હાઈસ્કુલની સ્થાપના થઈ ત્યારથી કારોબારીનો સભ્ય છું. એક વાર મંત્રી તરીકે પણ કામ કરેલું. ગાંધીકુટીર કરાડીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી જોડાયેલ છું. હાલ સંચાલક છું. કાંઠા વીભાગ કોળી સમાજની સંસ્થામાં પણ સમીતીનો સભ્ય છું. ગાંધી સ્મૃતી મંદીર કરાડીમાં સહસંચાલક છું. વલસાડ જીલ્લા ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ સહકારી મંડળી લી.નો પ્રમુખ હતો. આ સંસ્થાના સાત ભંડારો છે. કાંતણ અને વણાટ કેન્દ્ર ધરમપુરમાં છે.

મારા વતન મટવાડની લાયબ્રેરી સમીતી, વારીગૃહ સમીતી, મટવાડ વીકાસ મંડળ, વાલીમંડળ, પોસ્ટઓફીસ મકાન બાંધકામ સમીતી, મટવાડ આરોગ્ય કેન્દ્રની સમીતી તેમ જ રમતગમત મંડળ, શ્રી રામજી મંદીર એમાં રમતગમત મંડળના મંત્રી તરીકે અને પ્રમુખ તરીકે વર્ષો સુધી કામ કર્યું છે. મને રમતગમતમાં ખુબ રસ છે. શરુઆતની ટીમમાં હું કેપ્ટન હતો અને ફાસ્ટ બોલર હતો. નવસારી જીલ્લા ક્રીકેટ એસોસીયેશનની રચનામાં ભાગ ભજવ્યો હતો. આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલ છું.

લેખક અને કવી તરીકે મારી નીચેની પુસ્તીકાઓ પ્રગટ થયેલ છે.

૧. ગાંધીગીતો

૨. ભુદાન ગીતો

૩. ચાલો ચાલો રણમેદાન અને બીજાં ગીતો

૪. આઝાદીની લડતનાં સંસ્મરણો

૫. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણભક્તીનાં ગીતો

૬. જય ગુજરાત અને બીજાં ગીતો

અમે ‘આઝાદીની લડત’નું સંપાદન કર્યું, એ મારું મહત્ત્વનું પ્રકાશન છે. હજી વર્ષા ગીતો અને બીજાં ગીતો પ્રગટ કરવાનાં છે. ઈશ્વર જીવાડશે તો હજી વધુ કામ કરવું છે.

-જયહીંદ

 

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: