ઘઉંના જવારા

આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે. ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની દેખરેખ હેઠળ કરવા.

ઘઉંના જવારાનો તાજો રસ નીયમીત લેવાથી શરીરમાં નવચેતન આવે છે, નવા કોષ આવે છે, રોગપ્રતીકારક શક્તી વધે છે અને કેન્સર મટાડવામાં ઉપયોગી થાય છે. આહારનું પાચન પછી પેદા થતા નકામા અને હાનીકારક પદાર્થો પેદા થાય તે બે પ્રકારના હોય છે, ક્ષારીય (આલ્કલાઈન) અને અમ્લીય (એસીડીક). આપણા સામાન્ય આહારમાં ક્ષારીય કરતાં અમ્લીય નકામા પદાર્થોનું પ્રમાણ વધુ હોય તો તંદુરસ્તી જોખમાય છે. બંને યોગ્ય પ્રમાણમાં હોય તો શરીર એનો નીકાલ સરળતાથી કરી શકે. એ બંનેના સંયોજનથી પેદા થતા પદાર્થ તટસ્થ હોય છે – ન તો ક્ષારીય ન તો અમ્લીય. આથી શરીર એનો સરળતાથી નીકાલ કરી શકે છે. ઘઉંના જવારાથી ક્ષારીય પદાર્થો પુરતા પ્રમાણમાં મળી રહે, આથી એના ઉપયોગથી ઉપરોક્ત લાભો થાય છે.

Advertisements

Tags: ,

2 Responses to “ઘઉંના જવારા”

  1. Purvi Malkan Says:

    મજા આવી ગઈ ગાંડાભાઈ બહુ સરસ માહિતી. થોડા સમય પહેલા ઘઉંના જવારાનો રસ પીતી હતી પણ થોડા સમય પહેલા માઈ એક સર્જરી થઈ ત્યાર પછી કોઈપણ પ્રકારના રસ હું લઈ શકતી નથી. પણ આ માહિતીઓ વિષે જાણવું ગમ્યું.   પૂર્વી.

    ________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: