શીક્ષકોનો એક પરીવાર

શીક્ષકોનો એક પરીવાર

બાબુભાઈ પાંચમી પેઢીએ મારા પીતરાઈ ભાઈ થાય છે. મારા વડવાનાં નામ આ મુજબ છે:

ગાંડાભાઈ-વલ્લભભાઈ-લાલાભાઈ-પુનાભાઈ-જસમતભાઈ.

બાબુભાઈના વડવાનાં નામો છે:

બાબુભાઈ-લાલાભાઈ-જેરામભાઈ-કાળાભાઈ-જસમતભાઈ.

 

આમ મારા વડદાદાના પીતા અને બાબુભાઈના વડદાદાના પીતા એક જ એટલે કે જસમતભાઈ.

આઝાદીની ચળવળ વખતે લગભગ ૧૯૩૨માં અમારા મહોલ્લા નજીક મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવા માટે એક સભા રાખવામાં આવેલી. એમાં બાબુભાઈના પીતા લાલાકાકાએ ભાગ લીધેલો અને મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરીને પકવેલ મીઠું હરાજીમાં ખરીદેલું. આથી એમની ધરપકડનું વૉરંટ પણ નીકળેલું, પરંતુ ધરપકડ કરવામાં આવી ન હતી. એમણે યુનીવર્સીટીનું શીક્ષણ પણ તે સમયની મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષામાં સફળતા મેળવ્યા બાદ બે એક વર્ષ જેવું લીધું હતું. જો કે મારે વાત કરવી છે બાબુભાઈના પરીવાર વીશે, જેની માહીતી મને બહુ જ મોડી મળી – આ વર્ષે એટલે કે ૨૦૧૩ના સપ્ટેમ્બરમાં.

બાબુભાઈનો જન્મ ૧૯૩૩માં થયેલો. એમને એક મોટા ભાઈ હીરાભાઈ (જન્મ ૧૯૩૦) અને નાનાં બહેન શાંતિબહેન છે. બાબુભાઈએ એસ.એસ.સી. પસાર કરીને ખાદી ગ્રામોદ્યોગમાં અંબર ચરખા અને વણાટની તાલીમ લીધી હતી. આ પછી પી.ટી.સી. કોલેજમાં ઉદ્યોગ શીક્ષક તરીકે જોડાયા. હાલ બાબુભાઈ નીવૃત્તી જીવન માણી રહ્યા છે.

બાબુભાઈનાં પત્ની સવિતાબહેનનો જન્મ ૧૯૪૫માં થયેલો. એમણે પ્રાથમીક શીક્ષકની તાલીમ લઈને પી.ટી.સી. પ્રાપ્ત કરેલું અને વર્ષો સુધી શીક્ષક તરીકે સેવા આપ્યા બાદ હાલ નીવૃત્ત છે.

આમ આ દંપતીમાં બંને જણા શીક્ષકની સેવા આપ્યા બાદ નીવૃત્ત થયાં છે. હવે એમના પરીવારમાં પણ કેટલાં જણા શીક્ષક તરીકે સેવા આપી રહ્યાં છે કે શીક્ષક તરીકેની યોગ્યતા ધરાવે છે તે જોઈએ.

બાબુભાઈના સૌથી મોટા પુત્ર ભરતભાઈ. એમનો જન્મ ૧૯૬૬માં અને એમનાં પત્ની હેમલતાબહેનનો જન્મ ૧૯૭૦માં. ભરતભાઈએ બી.એ. થયા પછી બી.એડ. કર્યું અને એમ.આર.એડ. હાઈસ્કુલમાં સેવા આપી રહ્યા છે. હેમલતાબહેન પણ બી.એ., બી.એડ. છે.

બાબુભાઈના બીજા પુત્ર બિપીનભાઈનો જન્મ ૧૯૬૮માં થયેલો. એમણે બી.એ., બી.એડ. કર્યા બાદ શીક્ષણમાં માસ્ટર ડીગ્રી પણ પ્રાપ્ત કરી છે, એટલે કે એમ.એડ. પણ કર્યું છે. બિપીનભાઈ પી.ટી.સી. કૉલેજમાં પોતાની સેવા બજાવી રહ્યા છે. એમનાં લગ્ન માલતીબહેન સાથે થયેલાં. માલતીબહેને પણ બી.એ., બી.એડ. કર્યું છે.

બાબુભાઈના ત્રીજા પુત્ર છે વિમલભાઈ. એમણે બી.એ. કર્યા પછી મોબાઈલ કંપનીમાં સર્વીસ લીધી છે. વિમલભાઈનાં પત્નીનું નામ છે ભક્તિબહેન. ભક્તિબહેને બી.એ. કર્યા બાદ પી.ટી.સી. કર્યું છે અને પ્રાથમીક શાળામાં એમની સેવા આપી રહ્યાં છે.

આમ બાબુભાઈના પરીવારમાં શીક્ષક તરીકે લાયકાત ધરાવનારાં ભાઈ-બહેનોની સંખ્યા જુઓ:

૧. બાબુભાઈ લાલાભાઈ – પીતાજી

૨. સવિતાબહેન લાલાભાઈ – માતા

૩. ભરતભાઈ બાબુભાઈ – પુત્ર-૧

૪. હેમલતાબહેન ભરતભાઈ – પુત્રવધુ-૧

૫. બિપીનભાઈ બાબુભાઈ – પુત્ર-૨

૬. માલતીબહેન બિપીનભાઈ – પુત્રવધુ-૨

૭. ભક્તિબહેન વિમલભાઈ – પુત્રવધુ-૩

આમ આ એક જ પરીવારમાં સાત જણા શીક્ષકની લાયકાત ધરાવનારાં છે.

બાબુભાઈની પરવાનગી લઈ એમના સૌજન્યથી આ વીગતો પ્રગટ કરવામાં આવી છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: