યોગાસન વીશે

યોગાસન વીશે

ઘણી નાની ઉંમરથી યોગાસન વીશે મેં અખતરા કરેલા. યોગાસનની માહીતી મને પુસ્તકો દ્વારા અને પછીથી અખતરા કરીને મળી છે. કેટલાંક વર્ષ પહેલાં અહીં વેલીંગ્ટન ન્યુઝીલેન્ડમાં ઈન્ડીયન એસોસીયેશનના હૉલ પર ભારતથી એના જાણકારના કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લીધેલો. એમણે કેટલાક દીવસો સુધી નીયમીત એના વર્ગો ચલાવ્યા હતા.

યોગાસનની કસરત બાબત મારા અનુભવને આધારે થોડું મારા બ્લોગ પર આપવા ધારું છું. તે પહેલાં અહીં મને વર્ષો પહેલાં થયેલા મારા એક અનુભવ વીશે જણાવવા ઈચ્છું છું.

તે સમયે અહીં ન્યુઝીલેન્ડમાં પોસ્ટ ઑફીસનો વહીવટ સરકાર હસ્તક હતો. એના ત્રણ વીભાગો હતા: ટપાલ, ટેલીફોન અને સેવીંગ્સ બેન્ક. એમાં સેવીંગ્સ બેન્કના હીસાબી વીભાગમાં નોકરીની પડેલી ખાલી જગ્યા માટે મેં અરજી કરી હતી. સમય હતો ઑગષ્ટ ૧૯૭૬નો. તે સમયે આ પ્રકારના વીભાગના વડાના હોદ્દાને પ્રીન્સીપાલ કહેવામાં આવતા. મારી પાસે યુનીવર્સીટીની ડીગ્રી હતી. એ પ્રકારની લાયકાત ધરાવનારનો ઈન્ટરવ્યુ જે તે વીભાગના વડા એટલે કે પ્રીન્સીપાલ લેતા.

ઈન્ટરવ્યુ લેવા માટે માત્ર એક જ જણ-પ્રીન્સીપાલ જ બેઠા હતા. એ સમયે કોઈ રીતે યોગાસનની વાત નીકળી. એ ગોરા સાહેબે યોગ વીશે સાંભળ્યું કે વાંચ્યું હશે. એમને યોગ બાબત વધુ જાણવાની ઈન્તેજારી હતી. આથી હું યોગ વીશે કશું જાણું છું કે કેમ એમ એમણે પુછ્યું અને જો જાણતા હો તો જુદાં જુદાં આસનો કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે મને વાંધો ન હોય તો બતાવવાનું કહ્યું.

આસનોની કસરત તે સમયે પણ હું કરતો હોઈશ, અત્યારે તો મને એનું ખાસ સ્મરણ નથી, કેમ કે આ પ્રસંગને ઘણાં વર્ષ વીતી ગયાં છે, પણ એટલું તો મને યાદ છે કે મેં એમને ત્યાં એમની ઑફીસમાં જ કેટલાંક આસનો કરી બતાવ્યાં હતાં. કયાં કયાં આસનો બતાવ્યાં હશે તેનું કશું સ્મરણ અત્યારે નથી. જો કે એ પછીથી કેટલાંક વર્ષ સુધી નીયમીત રીતે આસનોની કસરત કરવાનું હું ચાલુ રાખી શક્યો ન હતો, પણ હવે થોડાં વર્ષથી નીયમીત રીતે કરું છું. હું જે આસનો કરું છું તેની જ માહીતી એ ક્રમમાં આપવા વીચારું છું. મારા મહાવરાથી મને આ ક્રમ અનુકુળ જણાયો છે.

આસનોની કસરત કયા ક્રમમાં કરવી એ બાબત જુદા જુદા અભીપ્રાયો જોવામાં આવે છે. જેમ કે કેટલાક લોકોનું માનવું એમ છે કે શીર્ષાસન બધાં આસનો કરી રહ્યા પછી જ કરવું જોઈએ. જ્યારે કેટલાકના મત મુજબ એ સૌ પ્રથમ કરવું જોઈએ. કસરતના અંતે શીર્ષાસન કરવાની ભલામણ કરનારા કહે છે કે જો લોહી પુરતું ગરમ ન હોય અને શીર્ષાસન કરવામાં આવે તો ઠંડા લોહીનો ભરાવો મગજને નુકસાન કરી શકે. જ્યારે બીજો મત ધરાવનારા કહે છે કે ગરમ લોહી મગજને માટે અનુકુળ ન ગણાય. આથી મેં વચલો માર્ગ લીધો છે. થોડી કસરત શરુઆતમાં કર્યા બાદ હું શીર્ષાસન કરું છું. વળી એકાદ અભીપ્રાય મેં એ પણ જોયો છે કે શીર્ષાસન બાદ થોડી વાર ઉભા રહેવું અને ત્યાર બાદ શવાસન કરવું. જો કે હું એ મુજબ કરતો નથી, શીર્ષાસન પછી તરત શવાસન જ કરવું જોઈએ એમ મને લાગે છે.

Advertisements

Tags:

4 Responses to “યોગાસન વીશે”

 1. Riddhi sankaliya Says:

  very good information.
  keep it up.

 2. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

  આપની પ્રોત્સાહક કૉમેન્ટ બદલ હાર્દીક આભાર રિદ્ધિબહેન.

 3. મનસુખલલ ગાંધી, યુ.એસ.એ. Says:

  સુંદર માહિતી આપે છે.

 4. મનસુખલલ ગાંધી, યુ.એસ.એ. Says:

  સુંદર માહિતી (“આપે” નહીં પણ) આપી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: