પવનમુક્તાસન

પવનમુક્તાસન

22.Pavanmuktasan

પાચનક્રીયાના અવયવો પૈકી કોઈ એક કે વધુ અવયવોમાં વાયુનો ભરાવો થયો હોય અને બેચેની જેવું લાગતું હોય તો તેને દૂર કરવા માટેનું આ આસન છે. આથી એને પવનમુક્તાસન કહે છે.

બંને પગ લાંબા કરી પાથરણા પર ચત્તા સુઈ જાઓ. જમણો પગ ઘુંટણમાંથી વાળી શ્વાસ બહાર કાઢતા જઈ છાતી તથા પેટ પર દબાવો અને માથું ઉંચું કરીને નાક ઘુંટણને અડાડો. જ્યાં સુધી સરળતાથી શ્વાસ રોકી શકો ત્યાં સુધી રોકેલો રાખો અને પછી શ્વાસ છોડતા જઈ પગ ધીમે ધીમે સીધો કરી દો. એ જ રીતે ડાબા પગ વડે પણ કરો.

હવે બંને પગ એકી સાથે વાળીને ઉપર મુજબ કરો. આમ એક ચક્ર થયું. આ રીતે ૩થી૪ વખત કરવું. અથવા વાયુથી છુટકારો થાય ત્યાં સુધી કરવું.

થોડું પાણી પીને આ આસન બેત્રણ વાર કરવાથી કબજીયાત દૂર થાય છે. યોગ્ય રીતે કરવાથી ઘુંટણનો દુખાવો પણ દૂર કરી શકાય. આ આસનથી યકૃત (લીવર) અને બરોળનું સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરે છે, તેમ જ આંતરડાં મજબુત થાય છે, આથી પાચનશક્તી સુધરે છે.

Advertisements

Tags:

3 Responses to “પવનમુક્તાસન”

  1. Krishnakumar Says:

    Reblogged this on વેબ આરોગ્ય.

  2. મૌલિક રામી Says:

    બહુ સરસ sir !

  3. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

    મૌલિકભાઈ, હાર્દીક આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: