પાદાંગુષ્ઠનાસીકાસ્પર્શ

પાદાંગુષ્ઠનાસીકાસ્પર્શ

 23.Padangusht Nasikagra 1  24..Padangusht Nasikagra

પાદાંગુષ્ઠ એટલે પગનો અંગુઠો. અને નાસિકા એટલે નાક સાથે અડાડવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. પાથરણા પર ચત્તા સુઈ જાઓ. હવે જમણા પગને વાળીને બંને હાથ વડે એના પંજાને પકડી ઉપર ઉઠાવતા જાઓ અને શ્વાસ બહાર કાઢતા જઈ માથું ઉઠાવીને પગના અંગુઠા સાથે નાક અડાડવાનો પ્રયત્ન કરો. આમ કરતી વખતે સહેજ પણ ઉતાવળ કરવી નહીં કે ઝટકા સાથે નાક અડાડવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં. જો શરુઆતમાં નાક અડી ન શકે તો જ્યાં સુધી પગના અંગુઠા નજીક નાક લઈ જઈ શકાય ત્યાં સુધી લઈ જવું. ધીમે ધીમે સતત પ્રયાસ ચાલુ રાખતાં આસન સીદ્ધ થઈ શકશે. એ જ રીતે ડાબા પગના અંગુઠાને પણ નાક અડકાડવું અને ત્યાર બાદ બંને પગને સાથે ઉંચકી બંને પગના અંગુઠાને નાક અડકાડવું. બંને પગ સાથે નાક અડકાડવું થોડું વધુ મુશ્કેલ લાગશે. નાભીની સમસ્યા દૂર કરવા માટે આ આસન ઉપયોગી છે. નાભીની સમસ્યા દૂર થતાં પેટનો દુખાવો, વાયુ, કબજીયાત, અતીસાર(ઝાડા), નબળાઈ અને સુસ્તી પણ દૂર થાય છે. આંતરડા માટે પણ આ આસન કંઈક અંશે મહત્ત્વનું ગણાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: