અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન

અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન

30Matsyendrasan 1 31.Matsyendrasan2

મત્સ્યેન્દ્રનાથ નામના મહાન યોગીએ આ આસન સીદ્ધ કર્યું હતું, આથી એનું નામ આ આસનને આપવામાં આવ્યું છે. જો કે પુર્ણ મત્સ્યેન્દ્રાસન સીદ્ધ કરવું ઘણું મુશ્કેલ હોઈ અર્ધ મત્સ્યેન્દ્રાસન જે કંઈક સરળ હોવાથી એની જ વાત આપણે કરીશું. આમ તો આ આસન પણ એટલું બધું સરળ તો નથી.

ગૌમુખાસનની જેમ જ આ આસનમાં પણ શરુઆતમાં પગ લાંબા કરી સીધા ટટાર બેસો. જમણો પગ પુરેપુરો વાળીને એની એડી ડાબો પગ જરા ઉંચો કરીને એને અડીને અંડકોશની નીચે જેને શીવની નાડી કે વીર્યનાડી કહે છે ત્યાં મુકો. જમણા પગનું તળીયું ડાબા પગની જાંઘને અડેલું રહેશે. ડાબા પગને હજુ વધારે વાળી જમણા સાથળને અડકાવવો. ડાબા પગના ઢીંચણ પર જમણા હાથની બગલનો ભાગ મુકી ડાબી તરફ વળી જમણા હાથથી પગ પકડો. જે દીશામાં શરીર વાળીએ તે તરફ માથું પણ વાળવું અને આળસ મરડીએ એ રીતે શરીર જેટલું વધારેમાં વધારે વાળી શકો તેટલું ધીમે ધીમે વાળવું, અને ખભાની સમરેખામાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. પણ એમ કરતી વખતે શરીરને બીલકુલ ઝટકો ન મારવો. આ આસનનો હેતુ કરોડ વાળવાનો છે. એ જ રીતે જમણી તરફ વળીને એટલે કે ડાબો પગ વાળીને એની એડી જમણા પગની જાંઘને અડકાડીને પણ આ આસન કરવું. બંને તરફ આ આસન એક એક મીનીટ રાખી શકાય.

આ આસનથી પેટની તકલીફમાં લાભ થાય છે અને આંતરડાં મજબુત બને છે. આથી જુની કબજીયાત મટે છે. કમરની લચકમાં સુધારો થાય છે. સ્વપ્નદોષ દુર કરવામાં તથા બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં પણ આ આસન લાભકર્તા ગણાય છે.

 

Advertisements

Tags:

3 Responses to “અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન”

  1. pravinshastri Says:

    ભાઈશ્રી ગાંડાભાઈ, સાચી કબુલાત કરું તો આવા આસનો મારે માટેતો ઇચ્છા અને શક્તિ બહારની વાત છે. આ દરેકને માટે સૌ પહેલા માનસિક અને ત્યાર પછી શારીરિક ક્ષમતા પણ કેળવવી પડે. મારા યુવાન મિત્રોએ પહેલેથી જ અન્ય કસરતોમાં આસનોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ એવું હું માનું છું. એક સવાલ ગાંડાભાઈ. આ ફોટા આપના છે?

  2. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

    હા પ્રવીણભાઈ, આ બધા ફોટા મારા જ છે, થોડા સમય પહેલાં મારી ગ્રાન્ડ ડોટરે લીધા હતા. આજે પણ હું આ બધાં આસનો ફોટામાં બતાવ્યા મુજબ લગભગ દરરોજ કરું જ છું, સીવાય કે કોઈક દીવસ પુરતો સમય ન મળે, સવારે વહેલા ક્યાંક જવાનું હોય તો થોડો ઓછો સમય આપી શકું કે કદાચ ન પણ કરી શકું, પણ એવા સંજોગો બહુ જ ઓછા આવે છે.

  3. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

    અને હા, પ્રવીણભાઈ, મારા બ્લોગની મુલાકાત લેતા રહેવા બદલ હાર્દીક આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: