હસ્તપાદાસન

     33.Hastpadasan 1      34.Hastpadasan 2

હસ્તપાદાસન

પથારી પર બંને પગ લાંબા કરીને કમર સીધી રાખી બેસો. ડાબો પગ સીધો રાખી જમણો પગ ઘુંટણમાંથી વાળી શીવની નાડી (અંડકોશ અને ગુદાની વચ્ચેનો ભાગ જેને વીર્યનાડી પણ કહે છે) પર એની એડી રાખો. જમણા પગનું તળીયું ડાબા પગની જાંઘ પર બરાબર દબાવીને રાખવું. આથી શીવની નાડી પર રાખેલી એડી આમતેમ ખસી જશે નહીં, અને એના પર પુરેપુરું દબાણ આવી શકશે. સીધા રાખેલા ડાબા પગના અંગુઠાને બંને હાથ વડે પકડી શ્વાસ બહાર કાઢતા જઈ કેડમાંથી ધીમે ધીમે વાંકા વળો અને માથું ઢીંચણને અડાડવાનો પ્રયાસ કરો. એ વખતે શ્વાસ બને તેટલો વધારેમાં વધારે બહાર કાઢી નાખવો (બાહ્ય કુંભક કરવો). ગુદાને સંકોચી અંડકોશને પેટ તરફ ઉપર ખેંચો (મુલબંધ) અને પેટને પણ સંકોચી ઉપર તરફ ખેંચવું (ઉડ્ડીયાન બંધ). જ્યાં સુધી બાહ્ય કુંભક કરી શકો ત્યાં સુધી આ આસન રાખવું. પણ જો આસન વધુ સમય રાખવું હોય તો આ બંને બંધ છોડી દઈ ધીમે ધીમે શ્વાસ લઈ છોડી દઈને ફરીથી બાહ્ય કુંભક તેમજ બંને બંધ પણ કરવા અને આસન લંબાવી શકાય.

એ જ રીતે જમણો પગ સીધો રાખી ડાબો પગ વાળીને પણ આ આસન કરવું. લાંબો રાખેલો પગ જમીનથી અધ્ધર થવો ન જોઈએ. આ આસનનો પુરો લાભ મેળવવા માટે બંને તરફથી એ કરવું જોઈએ. લાંબો કરેલો પગ જમીનને પુરેપુરો અડેલો, ચોંટેલો રહેવો જોઈએ. જમીનથી અધ્ધર થવો ન જોઈએ.

શરુઆતમાં આ આસન કદાચ મુશ્કેલ લાગશે અને ઘુંટણને નાક અડાડવાની વાત તો દૂર રહી, પગના અંગુઠા પણ કદાચ પકડી ન શકાય એમ બની શકે, જો પેટ વધુ પડતું મોટું હોય તો. પણ મહાવરો ચાલુ રાખતાં આસન સીદ્ધ કરી શકાય.

આ આસનથી પેટની ચરબી ઘટે છે. કમરના તથા પગના દુખાવામાં ફેર પડે છે. પુરુષાતન ગ્રંથી (પ્રોસ્ટેટ)ની વૃદ્ધીમાં લાભ થાય છે. હર્નીયાની કે હરસ-મસાની શરુઆત હોય તો કદાચ ફેર પડી શકે. જો મુલબંધ અને ઉડ્ડીયાન બંધ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો આંતરડાની મજબુતાઈ વધતાં પાચનશક્તી સતેજ થાય અને ભુખ ઉઘડે છે. સ્વપ્નદોષ અને શીઘ્રપતન જેવા વીર્ય સંબંધી વીકારો પણ દુર થઈ શકે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: