એક જોક

એક જોક

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી મળેલું (હીન્દી પરથી)

(બ્લોગ પર તા. ૨૪૧૦૨૦૧૫)

ઔડી કારના સી... એની ઉંચી કીમતને વાજબી ઠેરવતાં કહે છે,

એમાં ૧૨ તો એરબેગ છે, બીજું એમાં સલામતીનાં સાધનો ગોઠવ્યાં છે, જે સલામતીની ચેતવણી આપતાં રહે છે, અને સલામત રીતે પાર્ક કરવાની સગવડ છે.
એક ભારતીય મારવાડી ઘરાક કહે છે,

ભાઈ, તમે સલામતીની ચીંતા ન કરો, અમારી પાસે તો સાંઈબાબા અને ગણપતી બાપા સામે ડૅશબોર્ડ પર હાજર હોય છે, પાછળ તરફ જોવાના મીરર પર હનુમાનજી બેઠેલા હોય છે, વળી બમ્પર ઉપર અમે લીંબુમરચું મુકવાનું ભુલતા નથી, અને માતાજીની લાલ ચુંદડી સ્ટીઅરીંગ વીલ પર વીંટાળેલી રાખીએ જ છીએ.

એના કરતાં તું માત્ર ભાવ કમ કર.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: