સાચેસાચો ગુજરાતી

સાચેસાચો ગુજરાતી

(બ્લોગ પર તા. ૨૩૧૧૨૦૧૫)

(સત્ય કથાપીયુષભાઈએ ફોરવર્ડ કરેલ શ્રી. ચંદુભાઈ રડિયાના ઈમેલમાંથી )

એક નાના બાળકની ઈંડાની ટોપલીની હકીકતમાં બનેલી વાત ચંદુભાઈ બધા સાથે માણવા ઈચ્છ. તો ચાલો એ જોઈએ.

મુંબઈમાં એક નાનો છોકરો એની સાઈકલ પર ઈંડાંની ટોપલી લઈને જતો હતો. વધારે પડતી ઉતાવળે સાઈકલ હાંકતાં એ એક પથ્થર સાથે અથડાયો. સાઈકલ સહીત તે ગબડી ગયો. ઈંડાંની ટોપલી ફંગોળાઈ ગઈ અને બધાં ઈંડાં ફુટી ગયાં. લોકોનું ટોળું છોકરાની આસપાસ ભેગું થઈ ગયું. હંમેશની જેમ લોકોની સલાહનો ધોધ વહેવા લાગ્યો.

ઈંડા લઈ જતી વખતે તારે કાળજી રાખવી જોઈએ ને?”

આ તે કેવું, તું ટોપલીમાં ઈંડાં લઈને સાઈકલ પર જાય ને તો પણ ધ્યાન ન રાખે?”

ભાઈ, તું સાઈકલ પર ઈંડાં લઈ જતો હોય ત્યારે તારે બહુ ફાસ્ટ તો જવું ન જોઈએ ને?”

એટલામાં એક વૃદ્ધ આવ્યો. એને જે બીના બની હતી તેનો ખ્યાલ આવી ગયો. એણે ત્યાં એકઠા થયેલા લોકોને કહ્યું, “ભાઈઓ, મને ખાતરી છે કે આ છોકરાએ ઈંડાની શોપના માલીકને જવાબ આપવો પડશે જ. મને લાગે છે કે આ છોકરાને આપણાથી થતી મદદ આપણે કરવી જોઈએ. મારાથી બનતી મદદ હું કરું છું.”

કહીને એણે છોકરાને ૨૦ રુપીયા પકડાવ્યા, અને કહ્યું, “ આ બધા પણ ઘણા ભલા લોકો છે. એ બધા લોકો કંઈ ને કંઈ ફુલ નહીં તો ફુલની પાંખડી આપીને તને મદદ કરશે.

તરત જ બધા લોકો પોતપોતાનાં ખીસાં ફંફોસી છોકરાને પૈસા આપવા લાગ્યા. છોકરાનું રડવાનું બંધ થયું. એ બહુ ખુશ થયો અને તેઓની ઉદારતા માટે સહુનો આભાર માનવા લાગ્યો. જે પૈસા ભેગા થયા તે ફુટી ગયેલાં ઈંડાની કીમત કરતાં પણ ઘણા વધારે હતા.

એકઠા થયેલા લોકોમાંથી એક જણે છોકરાને પુછ્યું, “ભાઈ, જો પેલો વૃદ્ધ આવી ચડ્યો ન હોત તો તને કેવી મુસીબત પડત એની તો હું કલ્પના પણ કરી શકતો નથી. તારા માલીકને તું શું જવાબ આપત?”

છોકરાએ હસતાં હસતાં કહ્યું, “સાહેબ, એ વૃદ્ધ એક ચાલાક ગુજરાતી છે. જે શોપમાં હું કામ કરું છું તેનો એ જ માલીક છે. અને એ સાચેસાચ ગુજરાતી છે. ગુજરાતીઓ ડમ નથી હોતા, ખરેખરા બીઝનેસમેન હોય છે.”

ચંદુભાઈ રડિયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: