લાઈફ મેમ્બરશીપ સમયે

લાઈફ મેમ્બરશીપ સમયે

(બ્લોગ પર તા. ૨૦૧૨૨૦૧૫)

મારા ખાસ મીત્ર મનુભાઈને વેલીંગ્ટન ઈન્ડીયન એસોસીયેશન તરફથી તા. ૧૦૧૦૨૦૦૯ના રોજ લાઈફ મેમ્બરશીપ એનાયત કરવામાં આવી હતી. તે સમયે એમણે જે શબ્દો કહ્યા હતા તે અહીં એમની પરવાનગીથી મેં રજુ કર્યા છે. મનુભાઈએ કહ્યું હતું કે આ મંડળના તેઓ માત્ર એક સામાન્ય સભ્ય જ રહ્યા છે, કદી કોઈ હોદ્દા પર કે કારોબારી કમીટીમાં પણ રહ્યા ન હતા. થોડુંઘણું કામ પત્રીકા માટે ગુજરાતી લખવાનું કામ કર્યું છે, અને વીસેક વર્ષ સુધી બ્રાહ્મણ તરીકે સેવા આપી હતી.

એમણે કહ્યું, “મારે બહુ જ ટુંકમાં કહેવું છે, આથી એ સુત્ર રુપે હશે, અને એના કારણે ગેરસમજ થવાની શક્યતા છે.

ગીતાનું પ્રસીદ્ધ વચન છે: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

कर्मण्येव કર્મનો જ (માત્ર કર્મનો) અને मा फलेषु कदाचन ફળનો કદી નહીં. આમ આ બંને જગ્યાએ ભાર મુકવામાં આવ્યો છે.

અધીકાર શબ્દનો અર્થ હક, કાબુ, સત્તા વગેરે ઘણા થાય છે. અહીંના આ સંદર્ભમાં મને લાગે છે કે મુખ્ય અર્થ છે કાબુ. કર્મ વર્તમાનમાં થાય, ફળ ભવીષ્યમાં. વર્તમાન આપણા હાથમાં છે, ભવીષ્ય નહીં. કેમ કે આપણે વર્તમાનમાં છીએ. છતાં આપણું મન, આપણું ધ્યાન કર્મ કરતી વખતે ભવીષ્યમાં જતું રહે છેએના ફળના વીચારોમાં. આથી કર્મમાં ધ્યાન નથી. આનંદની પ્રાપ્તી વર્તમાનમાં થાય, પણ આપણે ભવીષ્યમાં હોઈએ છીએ, આથી આપણે કર્મનો આનંદ મેળવી શકતા નથી. અને કર્મ પણ યોગ્ય રીતે થઈ શકતું નથી. આથી એનું ફળ પણ બગડવાનું. આમ બાવાનાં બેય બગડે એવી સ્થીતી સંભવે છે.

કર્મ એવી રીતે કરો કે એ કરતાં કરતાં જ આનંદની પ્રાપ્તી થાય. પછી બીજા કોઈ બદલાની અપેક્ષા શા માટે? પુજા કરાવતાં એવા તલ્લીન થઈ જઈએ કે એમાંથી જ આનંદની વર્ષા થાય. કંપ્યુટર પર કામ કરતાં કરતાં જ આનંદ મળી રહે. (વેલીંગ્ટન ઈન્ડીયન એસોસીયેશનની પત્રીકા માટે મનુભાઈ ગુજરાતી લખતા તે સંદર્ભમાં કહ્યું છે.) પછી એ કામનો બીજો કોઈ બદલો મળે એવી અપેક્ષા ન રહે, કે એ બદલો મળે ત્યાં સુધી મારો આનંદ મુલતવી ન રહે.

Advertisements

2 Responses to “લાઈફ મેમ્બરશીપ સમયે”

  1. Ashish Doshi Says:

    thankyou for this article

  2. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

    ભાઈ આશિષ,
    મારા બ્લોગની મુલાકાત લઈ કૉમેન્ટ લખવા બદલ આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: