ઉતાવળો અભીપ્રાય

ઉતાવળો અભીપ્રાય

બ્લોગ પર તા. ૬-૩-૨૦૧૬

આજે એકબીજા સાથે સંબંધીત બે પોસ્ટ મુકી રહ્યો છું. એમાંની આ પહેલી છે. બંને સત્ય ઘટના છે.

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી મળેલું. અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં -ગાંડાભાઈ.

એક પ્રવાસી શીપને દરીયામાં અકસ્માત નડ્યો. એમાં એક કપલ પ્રવાસ કરી રહ્યું હતું. જેવાં તે બંને બચવા બોટ પાસે પહોંચ્યાં તો જોયું કે એમાં માત્ર એક જ જણ જઈ શકે તેમ હતું. પેલો પુરુષ તરત જ પોતાની પત્નીને પાછળ ધકેલી દઈ પોતે બોટમાં ધસી ગયો. એની પત્ની ડુબતા વહાણમાં ઉભી રહી ગઈ, અને પોતાના પતીને મોટા અવાજે એક જ વાક્ય કહ્યું.

શીક્ષીકા વાત આગળ વધારતાં પહેલાં અટકી. એણે પુછ્યું, “તમને શું લાગે છે બાળકો, પેલી સ્ત્રી શું બોલી હશે?”

મોટા ભાગના વીદ્યાર્થીઓએ ઉશ્કેરાઈને કહ્યું, “હું તને ધીક્કારું છું, હું અંધ હતી.”

પણ શીક્ષીકાએ જોયું કે એક છોકરો આખા સમય દરમીયાન સાવ શાંત હતો. શીક્ષીકાએ તેને પુછ્યું, “તારો જવાબ શું છે?”

તેણે કહ્યું, “બહેન, મને લાગે છે કે એની પત્નીએ મોટેથી કહ્યું હશે – આપણા બાળકની સારી સંભાળ લેજે.”

શીક્ષીકાને આશ્ચર્ય થયું. પુછ્યું, “તેં આ વાત પહેલાં સાંભળી છે?”

છોકરો માથું ધુણાવી કહે છે, “ના, પણ આ મતલબનું જ મારી મમ્મી જ્યારે જીવલેણ વ્યાધીને કારણે અવસાન પામી ત્યારે તેણે મારા ડૅડીને કહ્યું હતું.”

બહેને કહ્યું, “તારો જવાબ સાચો છે.”

શીપ ડુબી ગયું. પેલો માણસ ઘરે ગયો, અને તેમની દીકરીને તેણે એકલપંડે બાપ ઉપરાંત માની પણ જવાબદારી નીભાવીને ઉછેરી.

ઘણાં વર્ષો પછી એ માણસના અવસાન બાદ એની દીકરીને ડૅડીની ડાયરી મળી. દીકરીને ત્યારે ખબર પડી કે શીપમાં એ લોકો ગયાં તે પહેલાં એની માને જીવલેણ બીમારી લાગુ પડી હતી. અણીના સમયે એ માણસે ત્વરીત નીર્ણય લીધો અને એક માત્ર બચવાની તક ઝડપી લઈ બોટમાં કુદી પડ્યો.

એની ડાયરીમાં લખ્યું હતું, “તારા સંગાથે દરીયાના પેટાળમાં કાયમ માટે સુઈ રહેવાનો નીર્ણય હું શી રીતે લઈ શકું? હું તો એ જ પસંદ કરત, પણ આપણી દીકરીનું શું? હું માત્ર તને એકલીને જ કાયમ માટે દરીયાના પેટાળમાં જવા દઈ શકું.”

વાત પુરી થઈ. વર્ગ મુંગોમંતર.

શીક્ષીકાને ખાતરી હતી કે બધાં છોકરાં વાર્તાનો બોધ પામી ગયાં હતાં. દુનીયામાં ભલાઈ અને બુરાઈ છે, પણ આપણે ધારીએ તેવું એ સાદુસીધું નથી હોતું, બહુ પેચીદું હોય છે, જે સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે. આથી જ આપણે કદી ઉપર ઉપરથી, પુરી વીગતો જાણ્યા વીના, માણસોને સમજ્યા વીના અભીપ્રાય બાંધી લેવો ન જોઈએ.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: