કેળાં

કેળાં

(બ્લોગ પર તા. 20-3-2016)

મને અંગ્રેજીમાં મળેલ એક ઈમેલ પરથી ગુજરાતીમાં. એ ઈમેલમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બધાંને આ માહીતીનો લાભ આપો.

કેળાના આરોગ્યપ્રદ દસ લાભ નીચે મુજબ છે.

 1. ધુમ્રપાન છોડવાની ઈચ્છા રાખનારને એમાં મદદ કરે છે.
 2. માનસીક શક્તીમાં વધારો કરે છે.
 3. માસીકના દુખાવામાં રાહત આપે છે.
 4. મચ્છરના કરડવાથી થતા ખંજવાળમાં રાહત આપે છે.
 5. લોહીની અછતમાં લાભ કરે છે.
 6. હાડકાં મજબુત કરે છે.
 7. ડીપ્રેશનમાં રાહત આપે છે.
 8. હૃદયરોગ અને લોહીના ઉંચા દબાણમાં રાહત આપે છે.
 9. કબજીયાત મટાડે છે.
 10. હોજરીના ચાંદામાં રાહત આપે છે.

Banana 1Banana Ten Health Benefits

સારી રીતે પાકી ગયેલું કેળું એટલે પીળી છાલ પર તપખીરીયાં ચાંઠાં પડેલાં હોય તેવું કેળું. એ કેળામાં ટી.એન.એફ. (ટ્યુમર નેક્રોસીસ ફેક્ટર) નામનું રસાયણ પેદા થાય છે. જે શરીરના રોગીષ્ટ કોષોનો નાશ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આવા ઘાઢ ચાંઠાં જેમ વધુ હોય તેમ રોગ સામે રક્ષણ આપવાની એની ક્ષમતા પણ વધુ હોય છે. આથી જેમ કેળું વધારે પાકેલું હોય તેમ કૅન્સર સામે રક્ષણ આપવાની એની શક્તી પણ વધારે હોય છે.

Banana Ripe

 

આરોગ્યદાયક કેળાં:

 1. આંખ: દૃષ્ટીલાભ

રતાંધતા સામે રક્ષણ આપે છે.

 1. હૃદય: લોહીના ઉંચા દબાણ સામે રક્ષણ આપે છે.
 2. જઠર: હોજરીના ચાંદા સામે રક્ષણ આપે છે.
 3. હાડકાં: અસ્થીભંગ સામે રક્ષણ આપે છે.
 4. આંતરડાં: ઝાડા થયા હોય તો તેમાં ગુમાવેલ પ્રવાહીની પુર્તી કરે છે.   કબજીયાત દુર કરે છે.
 5. કીડની: કૅન્સરનું જોખમ ઘટાડે છે.

Banana How It Helps

માનવચક્ષુની અદ્ભુત વાતો

 1. સામાન્ય મનુષ્યની આંખ એક મીનીટમાં 12 વખત પલકારા મારે છે.
 2. આંખમાં 20 લાખથી પણ વધુ કાર્યશીલ પુર્જા હોય છે.
 3. આંખ 576 મેગા પીક્ષલ ધરાવે છે.
 4. માનવશરીરમાં અક્ષીપટલ (કોર્નીઆ) એક માત્ર એવી પેશી છે જેને લોહીની જરુર પડતી નથી.
 5. એ દર કલાકે 36000 માહીતીઓ પર પ્રક્રીયા કરે છે.
 6. માનવઆંખનો ડોળો 28 ગ્રામ વજનનો હોય છે.
 7. ખુલ્લી આંખે છીંક ખાવી શક્ય નથી.
 8. દીવસ દરમીયાન આંખ લગભગ 10,000 વખત પલકારા મારે છે.
Advertisements

Tags:

2 Responses to “કેળાં”

 1. vbgohel@hotmail.com Says:

  Ripe banana with rosted cumin induces sleep,hence useful in insomnia.

 2. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

  નમસ્તે V.B.Gohel,
  આપની કીમતી કૉમેન્ટ બદલ હાર્દીક આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: